BLOG

PRIJAVA NA POKLICNO MATURO – JESENSKI ROK 2020

29/06/2020

Obveščamo vse,

ki se želijo prijavit na poklicno maturo – JESENSKI  rok 2020.

Zadnji rok za prijavo k poklicno maturo v JESENSKEM roku

8.7.2020

Na poklicno maturo se lahko prijavi vsak, ki je uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja; ali uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja.

Spodaj v tabeli je izpis datumov, ki so pomembni za jesenski rok poklicne mature:

Aktivnost udeležencev POM

v šolskem letu 2019/2020

Rok izvedbe
JESENSKI ROK POKLICNE MATURE 2020
Obdobje jesenskega izpitnega roka 202024. 8. 2020 do 3. 9. 2020
Rok za prijavo k POM v jesenskem izpitnem roku8. 7. 2020
Rok za naknadne prijave k POM v jesenskem roku14. 8. 2020
Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 4. predmet POM v jesenskem roku14. 8. 2020
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature v jesenskem roku20. 8. 2020
Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri24. 8. 2020
Matematika – pisni izpit ob 900 uri25. 8. 2020
Angleščina – pisni izpit ob 900 uri

Nemščina – pisni izpit ob 900 uri

28. 8. 2020
2. predmet – pisni izpit ob 900 uri31. 8. 2020
Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve24. 8. 2020 – 3. 9. 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi8. 9. 2020
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo11. 9. 2020

Dostopnost

Share This