BLOG

PRIJAVA NA POKLICNO MATURO ZIMSKI ROK 2020

18/11/2020

Obveščamo vse,

ki se želijo prijavit na poklicno maturo – ZIMSKI  rok 2020.

Zadnji rok za prijavo k poklicno maturo v ZIMSKEM roku

3.12.2020

Na poklicno maturo se lahko prijavi vsak, ki je uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja; ali uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja.

Spodaj v tabeli je izpis datumov, ki so pomembni za jesenski rok poklicne mature:

Aktivnost udeležencev POM

v šolskem letu 2020/2021

Rok izvedbe
Poziv za predlaganje tem in naslovov izdelkov 23. 10 2020
Zbiranje tem in naslovov izdelkov oziroma storitev za 4. predmet POM od 26.10.2020 do 31.10.2020
Zadnji rok za oddajo predloga za naslov izdelka oziroma storitve za 4. predmet POM 5. 11. 2020
Pregled in potrditev naslovov izdelka/storitve 9. 11. 2020
Objava seznama naslovov na oglasni deski 16.11.2020
Oddaja predhodnih prijav k poklicni maturi 18. 11. 2020
Prijava izdelka oziroma storitve (4. predmet) 25.11. 2020
Izdaja pisnega sklepa kandidatu 27. 11. 2020
Možna sprememba teme in mentorja 30.11.2020
Potrditev spremenjenih naslovov 2.12.2020
Predmaturitetni preizkus
ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE
Rok za prijavo k POM v zimskem roku 3.12.2020
Izdelava dokumentacije za 4. predmet POM v zimskem roku (priporočilo) 15.1.2021
Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 4. predmet POM v zimskem roku 22.1.2021
Rok za oddajo naknadne prijave k POM v zimskem roku iz upravičenih razlogov 22.1.2021
Rok za pisno odjavo od POM 28.1.2021
Angleščina – pisni izpit ob 900 uri 2.2. 2021
Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri 1.2. 2021
Matematika – pisni izpit ob 900 uri 2.2. 2021
Nemščina – pisni izpit ob 900 uri 2.2. 2021
Drugi predmet– pisni izpit ob 900 uri 3.2.2021
Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve Od 4.2.2021 do 13.2.2021
Seznanitev kandidatov z uspehom na POM 3.3.2021
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo 6.3.2021

MIZS-PPM-18 za poklicno maturo;

 

Share This