BLOG

Uspešni pri prijavi projekta Izpopolnjevanje izobraževalcev v nefomalnih izobraževalnih programih NIPO v KRZS 2020-2022

24/11/2020

Vlaganje v strokovni razvoj izobraževalcev v programih neformalnega izobraževanja je ključnega pomena pri zagotavljanju kakovostne storitve na področju izobraževanja odraslih. Izobraževalci odraslih morajo imeti znanja in spretnosti, s katerimi lahko učinkovito zadovoljijo različne interese, želje in potrebe posameznih učečih se ciljnih skupin (predvsem ranljivih) ter kompetence za učinkovito motiviranje k vseživljenjskemu učenju le-teh.

S tem zavedanjem smo se skupaj s štirimi partnerji prijavili na Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 in bili na njem uspešni.

V projekt so poleg naše organizacije vključeni: Ljudska univerza Ajdovščina kot vodilna partnerica, Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudska univerza Koper-Universita’ popolare Capodistria in Ljudska univerza Škofja Loka. Skupaj pokrivamo kohezijsko regijo Zahodne Slovenije.

Namen projekta je usposobiti zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (NIPO), da bodo izboljšati kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v neformalnih programih za odrasle. Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

Cilji projekta so:

  • pripraviti in izvesti vsaj tri različne programe izpopolnjevanja za izobraževalce odraslih v NIPO
  • v programe izpopolnjevanja vključiti in usposobiti 871 izobraževalcev odraslih iz Zahodne kohezijske regije,
  • pripraviti strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju.

Ciljna skupina so zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. To so posamezniki, ki:

  • so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ali
  • ga še opravljajo oziroma
  • so potencialni izvajalci teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca.

Program je za udeležence brezplačen. Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Dostopnost

Share This