BLOG

Pričetki programov ZNA2 v januarju 2021

11/12/2020

Z januarjem 2021 pričenjamo z novimi brezplačnimi programi preko projekta Znanje Nas Aktivira (ZNA) 2. Programi so namenjeni odraslim, starejšim od 45 let (zaposlenim in brezposelnim), razen osebam, ki imajo status upokojenca, in so BREZPLAČNI. Namen projekta Znanje Nas Aktivira (ZNA) 2 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Vsi programi trajajo 50 ur.

 

 1. NIPO – ZAČETNA ŠPANŠČINA; začetek 12.1; torek, 12.1.2021 ob 16.45 

Spoznali boste osnove jezika, tako da se boste sposobni sporazumeti v vsakodnevnih situacijah. Znali se boste predstaviti, opisati sebe in svojo družino, povedati od kod prihajate, naročiti hrano v  restavraciji in rezervirati sobo v hotelu. Spoznali boste tudi špansko kulturo in se zabavali ob igrah konverzacije, slušnega razumevanja, branja in pisanja.

 

 1. NIPO –ANGLEŠČINA Z NARAVNO GOVORKO; začetek 13.1, sreda ob 18.00 

Tečaj Angleščina z naravno govorko je zasnovan predvsem na govoru, saj gre za izboljšanje konverzacijskih veščin. Na vsakem srečanju se obravnavajo različne teme preko poslušanja, skupinskega pogovora, dela v parih ali individualno. Tečaj pripomore k izboljšanju komunikacije v angleščine in pravilni izgovorjavi, predvsem pa pri pridobitvi samozavesti za govor v angleščini. Tečaj vodi naravna govorka Amy Oklikah.

 

 1. NIPO – MODERNI MOZAIK; začetek v aprilu

Na začetnem tečaju se boste povezali z vašo kreativno zdravilno energijo, s katero boste skozi 50 urni tečaj ustvarili svoj cvetlični mozaični lonček in mozaično ogledalo. Spoznali boste vsa orodja, ki jih uporabljamo pri oblikovanju modernega mozaika in se naučili z njimi rokovati. Predstavljeni vam bodo različni materiali, njihova uporaba v mozaiku in obdelava z orodji. Naučili se boste katera lepila uporabljati za različne podlage, kako izbirati barvne odtenke fugurne mase in potek samega fugiranja mozaika. Bistvo začetnega tečaja mozaika je v tem, da se boste naravno in spontano prepustili čudovitim trenutkom ustvarjanja – vaši življenjski energiji, ki izvira iz vaše notranjosti in sami izdelali čudovite izdelke iz mozaika.

 

 

 1. RDO – PROGRAM EXEL; ponedeljek 11.1 ob 17.00 

Osnove Excela:

 • Delo s podatki, vnos, brisanje, kopiranje, lastni seznami
 • Listi, stolpci in vrstice, celice
 • osnovno oblikovanje tabel in podatkov ter njihov vnos,
 • oblikovanje številskih podatkov (%, €, datumi),
 • izračuni z uporabo enostavnih formul,
 • uporaba SUM funkcije ter hitrih izračunov v statusni vrstici,
 • hitro tiskanje ter
 • osnovno razvrščanje podatkov.
 • Priprava strani, tiskanje in shranjevanje dokumenta
 • Napredna uporaba Excela:
 • hitre bližnjice in najuporabnejši triki,
 • zaščita na nivoju listov in celic,
 • tiskanje v PDF in pošiljanje po elektronski pošti,
 • 3D formule in povezave v izračunih,
 • računanje z datumi,
 • zahtevne funkcije (IF, VLOOKUP, IFERROR …) in njihovo gnezdenje,
 • napredni grafični prikaz podatkov, pogojno oblikovanje števil, sparkline grafikoni, oblikovanje zahtevnih grafikonov (vrtilni grafikon, sekundarna os …),
 • napredne funkcije vrtilnih tabel ( več izračunov, časovni trendi …),
 • uporaba večnivojskega razvrščanja za pregled obsežnih seznamov podatkov.

 

 1. RDO –KNJIGOVODSTVO IN RAČUNOVODSTVO; začetek v marcu 2021 

Tečaj je namenjen vsem, ki se želite naučiti vodenja lastnega računovodstva, s.p. in d.o.o. Vodila ga  bo profesorica Nataša Pfajfar. Na tečaju boste obravnavali: Uvod v računovodstvo, osnove in delitev računovodstva, knjigovodske listine, poslovne knjige, sistemi. Obravnava naravnih stroškov materiala, storitev, amortizacije, stroškov dela in drugih stroškov. Izdelava bilance stanja. Pasivna stran bilance stanja- pregled obveznosti do virov sredstev, to je kapitala in dolgov. Izračun koeficientov likvidnosti in pokritosti sredstev s finančnimi viri. Ugotavljanje poslovnega izida, pogled prihodkov in odhodkov. Izdelava praktičnih poslovnih primerov storitvenega podjetja in trgovskega podjetja z bilančnimi izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida). Računalniška delavnica – izdelava poslovnega primera.

 

 

6. RPO –RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE; začetek v aprilu 2021

Računalniška pismenost za odrasle – RPO je javno veljaven računalniški izobraževalni program. Program je namenjen odraslim, ki računalnika še niste uporabljali in si želite pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Na tečaju boste spoznali osnovne komponente računalnika in razumeli nekatere osnovne informacijske tehnologije, naučili se boste uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema, naučili se boste organizirati in upravljati z USB ključkom in drugimi podatkovnimi nosilci ter datotekami. Naučili se boste pisati, oblikovati in tiskati besedilo, znali boste uporabljati glavne spletne storitve – internet in elektronsko pošto.

 

PRIJAVE:

E-mail: lur@guest.arnes.si

Tel: 041 762 616, 04 537 24 12

 

Dostopnost

Share This