BLOG

Obvestilo – dnevni razpored poklicna matura zimski rok 2020

18/01/2021

Ljudska univerza Radovljica

Radovljica, 18. 01. 2021                    

                                             POKLICNA MATURA

izvedba poklicne mature – ZIMSKI ROK 2020 V ŠOL. LETU 2020/2021

izobraževalni program ekonomski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik in ekonomski tehnik – pti, tehnik računalništva

  1. DECEMBER 2020
    Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli22. JANUAR 2021
    Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov28. JANUAR 2021
    Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

 

PISNI DEL poklicne mature

01.02.2021PONEDELJEK9.ooSLOVENŠČINA
02.02.2021TOREK9.ooANGLEŠČINA
02.02.2021TOREK9.ooNEMŠČINA
02.02.2021TOREK9.ooMATEMATIKA
03. 02. 2021SREDA9.oo2. PREDMET
GOSPODARSTVO

(ekonomski tehnik in ekonomski tehnik PTI)

GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM

(GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK)

RAČUNALNIŠTVO (TEHNIK RAČUNALNIŠTVA)

USTNI DEL poklicne mature

05. 02. 2021torek16.oo4. PREDMET (ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI, ekonomski tehnik PT)
06. 02. 2021sobota9.ooSLOVENŠČINA
09. 02. 2021torek16.ooANGLEŠČINA
10.02.2021sreda16.oo2. PREDMET – računalništvo (tehnik računalništva)
11. 02.2021četrtek16.oo2. PREDMET – gastronomija in turizem (gastronomija in turizem)
12. 02.2021petek17.oo2. PREDMET – gospodarstvo (ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI, ekonomski tehnik PT)

 

V primeru nujne zadržanosti izpraševalca vas bomo obvestili o spremembi datuma ustnih izpitov.

  1. 03. 2021 – seznanitev kandidatov o uspehu na poklicni maturi

 

Udeleženec se lahko prijavi na POKLICNO MATURO v kolikor:

ima uspešno opravljene vse predmetne izpite in obveznosti programa,

ob prijavi odda seminarsko nalogo (seminarska naloga mora biti pregledana, priloge) ,

ima plačane vse obveznosti (šolnina, stroški) do LU Radovljica.

Ob prijavi na POKLICNO MATURO bo kandidat prejel tudi pogodbo o izobraževanju.

 

Predsednica POM

Mateja Rozman Amon

Dostopnost

Share This