BLOG

Obvestilo – zimski rok zaključnega izpita 2020

18/01/2021

Radovljica, 15. 1. 2020

Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu ZIMSKI ROK:  22. 1. 2021

Zaključni izpit (ZI) izvajamo na koncu tretjega letnika v programih ADMINISTRATOR, RAČUNALNIKAR IN TRGOVEC. S tem udeleženec pridobi srednjo poklicno izobrazbo.

V skladu s Pravilnikom o ZI (Ur. l. št. 56/2008) le-ta obsega:

  • izpit iz slovenščine, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno;
  • izpit iz zaključnega dela, ki se opravlja kot izdelek oziroma storitev in zagovorom, kjer dijak praktično izkaže poklicne kompetence ter ga opravlja v šoli.

ZI lahko opravljajo le tisti kandidati, ki so uspešno opravili vse obveznosti izobraževalnega programa v vseh letnikih programa. Kandidat, ki je v zaključnem letniku dosegel odlično oceno pri slovenščini, je oproščen opravljanja le-te. Splošni učni uspeh pri ZI se določi v točkah. Kandidat, ki doseže najvišje možno število, doseže izjemen učni uspeh in dobi spričevalo o ZI s pohvalo.

Udeleženci, ki bodo uspešno opravili ZI, bodo imeli možnost nadaljevanja šolanja v poklicno-tehniškem programu  ali srednjem strokovnem izobraževanju.

Pomembni datumi za ZI so določeni v skladu s:

  • predvidenim koledarjem o ZI
  • šolskim koledarjem.

PISNO PRIJAVO ZA  OPRAVLJANJE  ZAKLJUČNEGA  IZPITA  MORA  KANDIDAT

VLOŽITI NA PREDPISANEM OBRAZCU (Obr. MSS-1-1,39/05)

NAJPOZNEJE DO TORKA, 22. 1. 2021.

KANDIDAT MORA ODDATI ZAKLJUČNO NALOGO ZA DRUGO IZPITNO ENOTO DO ČETRTKA,  30.  1.   2021

KANDIDAT SE LAHKO PISNO ODJAVI OD ZAKLJUČNEGA IZPITA NAJPOZNEJE DO ČETRTKA,  30.  1.   2021, DO  10.  URE (ODJAVA  OD  ZAKLJUČNEGA  IZPITA S PREDPISANIM OBRAZCEM(Obr. MSS-1-OZI/05)).

ZAKLJUČNI IZPITI BODO POTEKALI OD 4. 2. 2021 DO 15. 2. 2021.

PISNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA IZ SLOVENŠČINE BO V PONEDELJEK,

4. 2. 2021, OB 9. URI.

RAZPORED TEORETIČNEGA IN PRAKTIČNEGA DELA ZAKLJUČNEGA IZPITA BO OBJAVLJEN NA OGLASNI DESKI IN NA SPLETNI STRANI ŠOLE SEDEM DNI PRED ZAČETKOM IZPITNEGA ROKA.

dnevni_razpored_ZI_4.2.2021

Dostopnost

Share This