BLOG

OBVESTILO

26/02/2021

OBVEŠČAMO VAS,

DA JE ŽE ROK PRIJAVE NA

 

Visokošolski zavodi

 • od 16. februarja do 19. marca 2021: PRVI PRIJAVNI ROK** za oddajo prijave za vpis (pisna in e-prijava). V prijavi lahko napišete največ tri želene študijske programe, pri čemer je pomemben vrstni red. Na spletnih straneh vpisnih služb https://www.uni-lj.si/studij/, www.um.si/vpis, www.vpis.upr.si in www.ung.si, so vam dostopni tudi podrobni statistični podatki o značilnostih vpisa na želeni študijski program v zadnjih letih.

 

 • 5. april 2021 – kandidati boste obveščeni o stanju prve prijave (omejitev vpisa itd.).
 • od 24. junija do 9. julija 2021: PREIZKUSI NADARJENOSTI – preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih. Akademija za glasbo je tu izjema, saj bo sprejemni izpit za program Glasbena umetnost potekal 28. maja . Če vas zanima, za katere programe vse potrebujete opravljen preizkus, informacije najdete tu.
 • od 12. do 23. julija 2021: potekal bo izbirni postopek za prvi prijavni rok. Do 30. julija boste prejeli po pošti informacijo o tem, ali ste sprejeti na izbrano fakulteto.
 • od 2. do najkasneje 17. avgusta 2021: VPIS sprejetih v prvem roku.
 • 19. avgust 2021: objava prostih mest za DRUGI PRIJAVNI ROK
 • od 20. do 27. avgusta 2021: DRUGI PRIJAVNI ROK za oddajo prijave za vpis.
 • od 8. do 10. septembra 2021: PREIZKUSI NADARJENOSTI – preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na visokošolskih zavodih.
 • od 16. do 21. septembra 2021: IZBIRNI POSTOPEK za drugi prijavni rok. Do 22. septembra boste prejeli po pošti sklep o rezultatih drugega roka izbirnega postopka.
 • od 24. do 30. septembra 2021: VPIS sprejetih v drugem prijavnem roku.
 • od 23. do 24. septembra 2021, do 12.00: možnost zapolnitve še prostih vpisnih mest na visokošolskih zavodih*.
 • od 28. do 30. septembra 2021: vpis sprejetih v okviru možnosti za zapolnitev še prostih mest*.

Koledar velja za skupni razpis za javne visokošolske zavode in koncesije. Zasebni visokošolski zavodi za nekoncesionirane študijske programe objavljajo ločene  razpise za vpis, v katerih se prijavni roki lahko razlikujejo – želje v prijavah za vpis na te razpise niso del kvote treh želja skupnega razpisa za javne visokošolske zavode in koncesije

Višje šole

 • od 15. februarja do 18. marca 2021: PRIJAVA za vpis z elektronskim  prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp. http://vps.vss-ce.com/VPS/
 • do 26. aprila 2021: Višješolska prijavna služba v aprilu na spletni stran objavi seznam šol z omejitvami vpisa.
 • do 15. junija 2021: kandidati so obveščeni o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.
 • od 28. junija do 9. julija 2021: opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.
 • do 21. julija 2021: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, PISNO SEZNANILA z izidom.
 • do 23. avgusta 2021: opravi se VPIS kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe.
 • do 23. avgusta 2021: Višješolska prijavna služba objavi informacije o morebitnih še prostih mestih.
 • od 24. avgust do 31. avgust 2021: prijave za vpis z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp.
 • do 23. septembra 2021: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 • do 30. septembra 2021: Višješolska prijavna služba sprejema morebitne pritožbe kandidatov.
 • do 30. oktobra 2021: naknadni vpis izrednih študentov še na prosta vpisna mesta.

 

Dostopnost

Share This