BLOG

PRIJAVA NA POKLICNO MATURO JESENSKI ROK

29/06/2021

Obveščamo vse,

ki se želijo prijavit na poklicno maturo – JESNSKI ROK 2021.

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v JESENSKEM roku

  1. 7. 2021

Na poklicno maturo se lahko prijavi vsak, ki je uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja; ali uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja.

Prosim, če se mi javite vsi, ki želite opravljati poklicno maturo do 8.7.2021;

Na poklicno maturo se prijavite z izpolnjenim obrazcem – prijava POM MIZS-PPM-18, ki ga dobite na spletni strani: https://lu-r.si/obvestilo-prijava-na-poklicno-maturo-spomladanski-rok-2021/;

Spodaj v tabeli je izpis datumov, ki so pomembni za jesenski rok poklicne mature:

 

JESENSKI ROK POKLICNE MATURE 2021  
Rok za prijavo k POM v jesenskem izpitnem roku 8.7. 2021
Rok za naknadne prijave k POM v jesenskem roku 14.8. 2021
Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 4. predmet POM v jesenskem roku 10.8. 2021
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature v jesenskem roku 20.8. 2021
Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri 24.8. 2021
Matematika – pisni izpit ob 900 uri 25.8. 2021
Angleščina – pisni izpit ob 900 uri

Nemščina – pisni izpit ob 900 uri

27.8. 2021
2. predmet – pisni izpit ob 900 uri 31.8. 2021
Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve 24.8. 2021-3.9. 2021
Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi 9.9. 2021
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo 12.9.2021

 

 

 

Share This