BLOG

DATUMI PISNEGA IN USTNEGA DELA- POKLICNA MATURA JESENSKI ROK 2021

19/08/2021

POKLICNA MATURA

izvedba poklicne mature – JESENSKI  ROK  – avgust – september 2021

izobraževalni program ekonomski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik in ekonomski tehnik – pti, tehnik računalništva.

 1. JULIJ 2021
  Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
  14. AVGUST 2021
  Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov20. AVGUST 2021
  Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

 

PISNI DEL poklicne mature

24. 08. 2021TOREK9.oo uriSLOVENŠČINA
25. 08. 2021SREDA9.oo uriMATEMATIKA
27. 08. 2021PETEK9.oo uriANGLEŠČINA
31. 08. 2021TOREK9.oo uri2. PREDMET
GOSPODARSTVO

(ekonomski tehnik in ekonomski tehnik PTI)

GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM

(GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK)

RAČUNALNIŠTVO (tehnik računalništva)

 

USTNI DEL poklicne mature

 1. 08.2021 ČETRTEK      16.oo uri, Izdelek oz. storitev in zagovor

                                        (gastronomsko turistični tehnik)

 1. 08.2021 ČETRTEK      14.oo uri, Izdelek oz. storitev in zagovor

                                        (ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI)

 1. 08. 2021 sobota  9.oo uri,     SLOVENŠČINA

    08. 2021 ponedeljek   16.oo uri,    ANGLEŠČINA

   08. 2021 ponedeljek   16.oo uri,    MATEMATIKA

   09.2021 sreda 14.oo uri,    2. predmet

                                     (ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI)

 1. 09. 2021 sreda    16.oo uri,    2. predmet

                            gastronomsko turistični tehnik

V primeru nujne zadržanosti izpraševalca vas bomo obvestili o spremembi datuma ustnih izpitov.

 1. 09. 2021 – seznanitev kandidatov o uspehu na poklicni maturi

Udeleženec se lahko prijavi na poklicno maturo v kolikor:

 • ima uspešno opravljene vse predmetne izpite in obveznosti programa,
 • ob prijavi odda seminarsko nalogo (seminarska naloga mora biti pregledana, priloge) ,
 • ima plačane vse obveznosti (šolnina, stroški) do LU Radovljica.

Ob prijavi na zaključni izpit bo kandidat prejel tudi pogodbo o izobraževanju.

Predsednica POM

Mateja Rozman Amon

 

Dostopnost

Share This