BLOG

DATUMI PISNEGA IN USTNEGA DELA- ZAKLJUČNEGA IZPITA JESENSKI ROK 2021

19/08/2021

ZAKLJUČNI IZPITI

Srednji poklicni izobraževalni program

Trgovec

PredmetDatumČas (h)Način
SlovenščinaTOREK

24. 8. 2021

9.oopisno
SlovenščinaSOBOTA

28.8. 2021

9.ooustno
Izdelek oziroma storitev in zagovor.ČETRTEK

26.8.2021

14.ooustno

Na izpitu ocenjujemo splošne in poklicne kompetence v skladu s poklicnim standardom prodajalec, ki so jih kandidati pridobili v celotnem procesu izobraževanja pri strokovnih modulih:

 • Prodaja blaga
 • Upravljanje z blagovno skupino živil
 • Upravljanje z blagovno skupino tehničnega blaga
 • Upravljanje z blagovno skupino tekstila in drogerije

Opomba: Datume zaključnih izpitov bomo ob morebitni nujni zadržanosti izpraševalca morali prestaviti.

 

Računalnikar

PredmetDatumČas (h)Način
SlovenščinaTOREK

24. 8. 2021

9.oopisno
SlovenščinaSOBOTA

28.8. 2021

9.ooustno
Izdelek oziroma storitev in zagovor.ČETRTEK

26.8.2021

16.ooustno

Na izpitu ocenjujemo splošne in poklicne kompetence v skladu s poklicnim standardom računalnikar, ki so jih kandidati pridobili v celotnem procesu izobraževanja pri strokovnih modulih:

 • Vzdrževanje informacijske opreme
 • Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
 • Napredno vzdrževanje programske opreme
 • Napredno vzdrževanje strojne opreme,

Opomba: Datume zaključnih izpitov bomo ob morebitni nujni zadržanosti izpraševalca morali prestaviti.

 1. 09. 2021 – seznanitev kandidatov o uspehu pri zaključnem izpitu

 Cena zaključnega izpita: 240 €

(tudi za udeležence, ki imajo priznano slovenščino na zaključnem izpitu)

Kandidati, ki opravljajo samo en izpit je cena 120 €.

Udeleženec se lahko prijavi na zaključni izpit v kolikor:

 • ima uspešno opravljene vse predmetne izpite in obveznosti programa,
 • ob prijavi odda seminarsko nalogo (seminarska naloga mora biti pregledana, priloge) ,
 • ima plačane vse obveznosti (šolnina, stroški) do LU Radovljica.

Ob prijavi na zaključni izpit bo kandidat prejel tudi pogodbo o izobraževanju.

Direktorica LUR

Mateja Rozman Amon

univ. dipl. soc. del

 

Dostopnost

Share This