BLOG

“Informativni dan v septembru.” Študiraj strojništvo na FINI Novo mesto!

27/08/2021

Vabljeni na INFORMATIVNI DAN, ki ga organiziramo v različnih terminih, vendar bo vsak termin potekal tako na daljavo kot v živo na sedežu fakultete v Novem mestu. Predstavili bomo izredni študij strojništva, ki ga izvajamo na daljavo v kombinirani obliki.
Informativni dan bo potekal v naslednjih terminih:

Pridružite se nam lahko na daljavo preko URL povezave navedene zgoraj ali nas obiščite na sedežu fakultete na Šegovi ulici 112 v Novem mestu, v predavalnici P4 (pritličje). Za vstop je treba izpolnjevati pogoj PCT.
Naj vam predstavimo le nekaj prednosti študija na daljavo:

  • večletne izkušnje;
  • enako(vredno) znanje;
  • visokošolski učitelji so priznani strokovnjaki iz akademskega in gospodarskega okolja;
  • pretežni del študija poteka na daljavo, laboratorijske vaje pa se izvajajo v živo;
  • študirate lahko od kjerkoli.

Zakaj bi se vpisali na našo fakulteto?
– V Sloveniji, EU in globalno je prisotna zelo visoka stopnja zaposljivosti diplomantov na področju strojništva.
– Do sedaj smo bili edina fakulteta v Sloveniji, ki je poleg izrednega študija v klasični obliki izvajala študij strojništva na daljavo v kombinirani obliki.
– Študenti v domačem okolju razvijajo svoje ustvarjalne in poslovne ideje, imajo možnosti za osebni in poklicni razvoj (e-učilnica, multimedijska gradiva, posneta predavanja, izpiti na daljavo). Tudi stroški študija so v domačem okolju nižji.
– Smo nosilci Erasmus+ univerzitetne listine in študentom omogočamo mednarodno izmenjavo za prakso in študij.

V kolikor imate kakšno vprašanje, nam ga lahko predhodno zastavite na referat@fini-unm.si. Lahko nas tudi pokličete na 07 39 32 206.
Več informacij o fakulteti in njenih študijskih programih najdete tukaj.

Postanite razvojni potencial družbe in se nam pridružite na informativnem dnevu, kjer vam bomo predstavili še druge prednosti naših študijskih programov.

Vlada Republike Slovenije je izdala odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu:
“Odlok določa, da morajo za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom.”

Vljudno prosim za objavo na vaših straneh. Za dodatne informacije nas lahko pokličete.
Najlepša hvala!

Lep pozdrav,
Janja Šašek
dipl. ekon.
študentski referat | poslovna sekretarka

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto | Faculty of Industrial Engineering Novo mesto
Šegova ulica 112 | SI-8000 Novo mesto, Slovenija
T: +386 (0)73 932 206
E: janja.sasek@fini-unm.si
W: www.fini-unm.si
FB: https://www.facebook.com/fini.unm
 
DIPLOMANTI FINI PREDSTAVLJAJO RAZVOJNI POTENCIAL DRUŽBE.
Graduates of FINI are society’s developmental potential.

Dostopnost

Share This