BLOG

PRIJAVA NA POKLICNO MATURO ZIMSKI ROK 2021

19/11/2021

Obveščamo vse,

ki se želijo prijavit na poklicno maturo – ZIMSKI  ROK 2021.

Zadnji rok za prijavo k poklicno maturo v ZIMSKEM roku

3. 12. 2021

Na poklicno maturo se lahko prijavi vsak, ki je uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja; ali uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja.

Na poklicno maturo se prijavite z izpolnjenim prijava POM MIZS-PPM-18.

Spodaj v tabeli je izpis datumov, ki so pomembni za ZIMSKI rok poklicne mature:

Aktivnost udeležencev POM v šolskem letu 2021/2022Rok izvedbe
Poziv za predlaganje tem in naslovov izdelkov22. 10 2021
Zbiranje tem in naslovov izdelkov oziroma storitev za 4. predmet POMod 24.10.2021 do 30.10.2021
Zadnji rok za oddajo predloga za naslov izdelka oziroma storitve za 4. predmet POM5. 11. 2021
Pregled in potrditev naslovov izdelka/storitve9. 11. 2021
Objava seznama naslovov na oglasni deski16.11.2021
Oddaja predhodnih prijav k poklicni maturi15. 11. 2021
Prijava izdelka oziroma storitve (4. predmet)25.11. 2021
Izdaja pisnega sklepa kandidatu29. 11. 2021
Možna sprememba teme in mentorja30.11.2021
Potrditev spremenjenih naslovov2.12.20201
Predmaturitetni preizkus
ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE
Rok za prijavo k POM v zimskem roku3.12.2021
Izdelava dokumentacije za 4. predmet POM v zimskem roku (priporočilo)14.1.2022
Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 4. predmet POM v zimskem roku21.1.2022
Rok za oddajo naknadne prijave k POM v zimskem roku iz upravičenih razlogov22.1.2022
Rok za pisno odjavo od POM28.1.2022
Angleščina – pisni izpit ob 900 uri2.2. 2022
Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri1.2. 2022
Matematika – pisni izpit ob 900 uri2.2. 2022
Nemščina – pisni izpit ob 900 uri2.2. 2022
Drugi predmet– pisni izpit ob 900 uri3.2.2022
Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitveOd 4.2.2022 do 15.2.2022
Seznanitev kandidatov z uspehom na POM7.3.2022
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo10.3.2022

Dostopnost

Share This