BLOG

ZAKLJUČNI IZPIT – ZIMSKI ROK 2021

03/01/2022

ZAKLJUČNI IZPIT – ZIMSKI ROK V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Srednji poklicni izobraževalni program ADMINISTRATOR, RAČUNALNIKAR IN TRGOVEC

Zimski izpitni rok ŠOL. LETO 2021/22
10. januar 2022Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu
3. februar 2022; Slovenščina – pisni izpit
4. februar 2022Izdelek oz. storitev in zagovor
9. februar 2022Slovenščina – ustni izpit

Opomba: Datume zaključnih izpitov bomo ob morebitni nujni zadržanosti izpraševalca morali prestaviti.

ROK prijave: 10.1. 2022

na obrazcih, ki jih lahko dobite v pisarni LU Radovljica (DZS št.  1.39)

cena ZAKLJUČNEGA IZPITA: 240 €

(tudi za udeležence, ki imajo priznano slovenščino na zaključnem izpitu)

Kandidati, ki opravljajo samo en izpit je cena 120 €.

Udeleženec se lahko prijavi na zaključni izpit v kolikor:

  • ima uspešno opravljene vse predmetne izpite in obveznosti programa,
  • ob prijavi odda seminarsko nalogo (seminarska naloga mora biti pregledana, priloge) ,
  • ima plačane vse obveznosti (šolnina, stroški) do LU Radovljica.

Ob prijavi na zaključni izpit bo kandidat prejel tudi pogodbo o izobraževanju.

Direktorica LUR

Mateja Rozman Amon

univ. dipl. soc. del.

Dostopnost

Share This