BLOG

Tečaj računovodstva

25/01/2022

Računovodstvo

Program traja 200 ur. Cena: 834 EUR na osebo.Začetek: torek, 1.2. ob 9.00 preko ZOOM-a. Program bo potekal vsak delovni dan v dopoldanskem času do 26.4.2022.

Prijave spremejamo na: mateja.rozman-amon@guest.arnes.si, 5372400, 040 550 370.

Možna je udeležba na daljavo preko ZOOM-a.

Program je namenjen vsem, ki se želite naučiti vodenja lastnega računovodstva, s.p. in d.o.o.. Na programu boste obravnavali:

 • Uvod v računovodstvo, osnove in delitev računovodstva, knjigovodske listine, poslovne knjige, sistemi.
 • Organizacija računovodstva in zakonodaja, ki jo mora poznati računovodja.
 • Dolgoročna sredstva in vrednotenje premoženja.
 • Stroški poslovanja, odhodki in prihodki.
 • Obračuni osebnih in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.
 • Oblikovanje in vodenje evidenc o terjatvah in obveznostih.
 • Blagajniško poslovanje.
 • Vrednotenje in obračun poslovanja.
 • Računovodski izkazi.
 • Davčni obračun.
 • Obravnava naravnih stroškov materiala, storitev, amortizacije, stroškov dela in drugih stroškov.
 • Izdelava bilance stanja.
 • Pasivna stran bilance stanja; pregled obveznosti do virov sredstev, to je kapitala in dolgov.
 • Izračun koeficientov likvidnosti in pokritosti sredstev s finančnimi viri.
 • Ugotavljanje poslovnega izida, pogled prihodkov in odhodkov.
 • Izdelava praktičnih poslovnih primerov storitvenega podjetja in trgovskega podjetja z bilančnimi izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida).
 • Računalniška delavnica – izdelava poslovnega primera.
 • Praktično delo s pomočjo programa VASCO.

Vsebine se lahko delno tudi prilagodijo potrebam udeležencev.

Dostopnost

Share This