BLOG

PRIJAVA NA SPOMLADANSKI ROK POKLICNE MATURE 2022

03/03/2022

Obveščamo vse,

ki se želijo prijavit na poklicno maturo – SPOMLADANSKI ROK 2022.

Zadnji rok za prijavo k poklicno maturo v SPOMLADANSKEM roku

29.3. 2022

Na poklicno maturo se lahko prijavi vsak, ki je uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja; ali uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja.

Na poklicno maturo se prijavite z izpolnjenim Prijava_k_poklicni_maturi.

Organizirane priprave na poklicno maturo

DATUM DEJAVNOSTI

16.5. 2022 do 20. 5. 2022 organizirana priprava na poklicno maturo

Kandidati zaključnih letnikov bodo opravljali poklicno maturo v šolskem letu 2021/22 v naslednjih programih:
program gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica
program ekonomski tehnik
program ekonomski tehnik PTI
program ekonomski tehnik PT
program tehnik računalništva

SPOMLADANSKI ROK POKLICNE MATURE 2022
Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi15. 11. 2021
Zadnji rok za prijavo k POM v spomladanskem roku29.3.2022
Izdelava dokumentacije za 4. predmet POM v spomladanskem  roku (priporočilo)19.5.2022
Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 4. predmet POM v spomladanskem roku20.5.2022
Rok za oddajo naknadne prijave k POM (spomladanski rok) iz upravičenih razlogov18.5.2022
Rok za pisno odjavo od POM24.5.2022
Angleščina – pisni izpit ob 900 uri28.5. 2022
Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri30.5. 2022
Matematika – pisni izpit ob 900 uri4.6. 2022
Nemščina – pisni izpit ob 900 uri7.6. 2022
Drugi predmet – pisni izpit ob 900 uri9.6. 2022
Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve13.6. 2022-22.6. 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom na POM6.7. 2022
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo9.7.2022

 

Dostopnost

Share This