BLOG

ZAKLJUČNI IZPIT – SPOMLADANSKI ROK V ŠOLSKEM LETU 2021/22

01/04/2022

ZAKLJUČNI IZPIT – SPOMLADANSKI ROK V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Srednji poklicni izobraževalni program ADMINISTRATOR, RAČUNALNIKAR IN TRGOVEC

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2021/22

Obdobje spomladanskega izpitnega roka 202228. 5.–22. 6. 2022
Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu15. 4. 2022
Organizirane priprave na ZI24. do 27. 5. 2022
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov18. 5. 2022
Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita24. 5. 2022
Slovenščina – pisni izpit6. 6. 2022
Ustni izpiti13.‒22. 6. 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu23. 6. 2022

Opomba: Datume zaključnih izpitov bomo ob morebitni nujni zadržanosti izpraševalca morali prestaviti.

ROK prijave: 15.4. 2022

na obrazcih, ki jih lahko dobite v pisarni LU Radovljica (DZS št.  1.39)

cena ZAKLJUČNEGA IZPITA: 240 €

(tudi za udeležence, ki imajo priznano slovenščino na zaključnem izpitu)

Kandidati, ki opravljajo samo en izpit je cena 120 €.

Udeleženec se lahko prijavi na zaključni izpit v kolikor:

  • ima uspešno opravljene vse predmetne izpite in obveznosti programa,
  • ob prijavi odda seminarsko nalogo (seminarska naloga mora biti pregledana, priloge) ,
  • ima plačane vse obveznosti (šolnina, stroški) do LU Radovljica.

Ob prijavi na zaključni izpit bo kandidat prejel tudi pogodbo o izobraževanju.

Direktorica LUR

Mateja Rozman Amon

univ. dipl. soc. del.

Dostopnost

Share This