BLOG

PRIJAVA NA JESENSKI ROK POKLICNE MATURE 2022

28/06/2022

Obveščamo vse,

ki se želijo prijavit na poklicno maturo – JESNSKI ROK 2021.

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v JESENSKEM roku

7. 7. 2022

Na poklicno maturo se lahko prijavi vsak, ki je uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja; ali uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja.

Prosim, če se mi javite vsi, ki želite opravljati poklicno maturo do 7.7.2022;

Na poklicno maturo se prijavite z izpolnjenim obrazcem – PRIJAVA_NA POKLICNO MATURO, ki ga dobite na spletni strani: PRIJAVA_NA POKLICNO MATURO!

Spodaj v tabeli je izpis datumov, ki so pomembni za jesenski rok poklicne mature:

7. julij 2022
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. avgust 2022
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. avgust 2022
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2022
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

25. avgust 2022
Matematika – pisni izpit

26. avgust 2022
Angleščina, nemščina, slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

31. avgust 2022
Drugi predmet – pisni izpit

Od 24. avgusta do 3. septembra 2022
Ustni izpiti in četrti predmet

9. september 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

12. september 2022
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Dostopnost

Share This