BLOG

ŠTUDIJSKI KROŽKI V MEDGENERACIJSKEM CENTRU BLED

31/08/2022

BEREM * BEREŠ * BERIMO SKUPAJ – PREDŠMARNI VEČER NA MLINEM – 20 LET

Študijski krožki so pomemben del družabnega življenja kraja. Prav letos, po devetnajstih bralnih večerih slovenske proze in poezije o Bledu, smo naša druženja v študijskem krožku doživljali kot pregled ter obujanje spominov tega žlahtnega mozaika literarnih večerov pod zvezdami. Ob dvajsetletnici Predšmarnega večera na Mlinem smo tako pripravili publikacijo, ki kronološko predstavlja vsebino, bralce, goste pripovedovalce ter obiskovalce te prireditve, ki je v lokalnem okolju pognala močne korenine in z novimi bralci brsti v novo zelenje. Ob predstavitvi publikacije želimo izpostaviti velik pomen ohranjanja naše literarne dediščine in v luči globalizacije posledično ohranitev naše kulturne identitete. Skrben odnos, negovanje in ohranjanje ter aktivna uporaba lokalnega in širšega slovenskega kulturnega blaga nas pokončno postavljata ob bok omikanim narodom širom sveta. Še vedno verjamemo v vseživljenjsko učenje in v posameznikove notranje potenciale z nenehno željo po rasti ter osebnemu razvoju. Veseli nas, da smo del te zgodbe ter da še naprej skupaj z vami, udeleženci, izvajalci, mentorji, soustvarjamo boljši svet.

Publikacija je nastala v okviru študijskega krožka pod mentorstvom AneMarije Kovač in Hane Premrl. Nad izvajanjem in strokovnim razvojem študijskih krožkov bedi Andragoški center Slovenije, medtem ko finančna sredstva prispeva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Na predvečer Velikega šmarna smo obiskovalci lahko podoživeli in uživali ob branju poezije in proze ustvarjalcev, katerim je Bled vir ustvarjalnega navdiha.

Mirko Kunšič je takole strnil svoje misli o dogodku. Blejske pletne, ozaljšane le z ženskimi imeni, blejski Cankarjev dom, streha pa zvezdnato nebo. Domačini in drugi pa vsakoletni potniki v svet verzov, zgodb in žlahnosti. Tudi tokrat, že dvajsetič,  je bila za »krmilom« Predšmarnega večera na Mlinem domačinka, Ana Marija Kovač. Verzi in pripovedi so polnili ušesa in duše vseh, ki so prišli na dogodek. Domačinka, Meta Pazlar iz družine pletnarjev se dobro zaveda, da je »Predšmarni večer« dodana vrednost kraju, zato ji ni bilo težko, da je skupaj s sovaščankami iz Društva deklet in žena na vasi tudi tokrat poskrbela, da se je večer končal, kot je to običaj. S pogostitvijo.

V soju noči smo se tako prepustili verzom ter kulisi grafik udeležencev delavnice, z naslovom Hommage Jožetu Plečniku, ki je potekal pod mentorstvom akademske slikarke Lučke Šparovec in bil posvečen Plečnikovi 150 obletnici.

Večer se je izpel, iskriva gostiteljica pa se je po zahvalah in pristnih željah po nadaljevanju tovrstnih večerov poslovila in ob zaključku vsem udeležencem radodarno razdelila planinsko pravljico  Zlatorog, pomembno alpsko ”ekloško” čtivo v obliki lirične pesnitve.

Za vse, ki bi to naše »čtivo« radi prebrali in pregledali, bo kmalu dostopno v digitalni obliki na spletni strani Ljudske univerze Radovljica www.lu-r.si.

 

* OŽIVLJANJE VISOKODEBELNIH TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV *

Letos smo v okviru študijskega krožka z doktorjem agronomije, Janom Bizjakom, nadgradili občinski sadovnjak visokodebelnih sadnih dreves starih sort ter ga obnovili z nadomestitvijo/zasaditvijo dreves, ki jih je v  lanskem letu pojedel voluhar. Obenem smo s cepljenjem žlahtnih sort na divjake češenj in jablan tudi požlahtnili mlada sadna drevesa ob sadovnjaku, ki jih je radodarno zasadila že sama narava ob strugi potoka v neposredni bližini kolesarske steze in sadovnjaka.

Vabimo vas na zaključno brezplačno predavanje v četrtek, 8. 9. 2022, ob 18.00 v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled.

Predavanje: Izbor sort in nega sadnega drevja v domačem vrtu

Čim optimalnejši izbor čim bolj tolerantnih sort poleg naše nege predstavlja najpomembnejši dejavnik pri uspehu gojenja sadnega drevja v domačem vrtu oz. travniškemu sadovnjaku. V zanimivem predavanju vam bom predstavil izkušnje s posameznimi sortami različnih sadnih vrst, ki jih lahko uspešno sadimo in pridelujemo v našem obhišnem vrtu oz. travniškem sadovnjaku. Obenem bom predstavil ukrepe, ki nam lahko pomagajo pri ekološkem oz. sonaravnem gojenju sadnega drevja v vse bolj zahtevnih rastnih razmerah in pogojih, ki se pojavljajo v zadnjih letih. Predaval bo dr. Jan Bizjak  uni. dipl. inž. agr.

Dostopnost

Share This