BLOG

Predavanje: Izbor sort in nega sadnega drevja v domačem vrtu

05/09/2022

Pozdravljeni. Vabimo vas na zaključno brezplačno predavanje v okviru študijskega krožka – Oživljanje visokodebelnih travniških sadovnjakov – v četrtek, 8. 9. 2022, ob 18.00 v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled.

Predavanje: Izbor sort in nega sadnega drevja v domačem vrtu

Čim optimalnejši izbor čim bolj tolerantnih sort poleg naše nege predstavlja najpomembnejši dejavnik pri uspehu gojenja sadnega drevja v domačem vrtu oz. travniškemu sadovnjaku. V zanimivem predavanju vam bo dr. Jan Bizjak uni. dipl. inž. agr. predstavil izkušnje s posameznimi sortami različnih sadnih vrst, ki jih lahko uspešno sadimo in pridelujemo v našem obhišnem vrtu oz. travniškem sadovnjaku. Obenem bo predstavil ukrepe, ki nam lahko pomagajo pri ekološkem oz. sonaravnem gojenju sadnega drevja v vse bolj zahtevnih rastnih razmerah in pogojih, ki se pojavljajo v zadnjih letih.

* OŽIVLJANJE VISOKODEBELNIH TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV *

Letos smo v okviru študijskega krožka z doktorjem agronomije, Janom Bizjakom, nadgradili občinski sadovnjak visokodebelnih sadnih dreves starih sort ter ga obnovili z nadomestitvijo/zasaditvijo dreves, ki jih je v  lanskem letu pojedel voluhar. Obenem smo s cepljenjem žlahtnih sort na divjake češenj in jablan tudi požlahtnili mlada sadna drevesa ob sadovnjaku, ki jih je radodarno zasadila že sama narava ob strugi potoka v neposredni bližini kolesarske steze in sadovnjaka.

Prijave sprejemamo na mcbled@guest.arnes.si ali na 040 810 476.

Nad izvajanjem in strokovnim razvojem študijskih krožkov bedi Andragoški center Slovenije, medtem ko finančna sredstva prispeva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Dostopnost

Share This