BLOG

PRIJAVA NA POKLICNO MATURO – ZIMSKI ROK

16/11/2022

Pozdravljeni,

približuje se rok prijave na poklicno maturo zimski rok 2022;

Obveščamo vse, ki se želijo prijavit na poklicno maturo – ZIMSKI  ROK 2022.
Zadnji rok za oddajo prijavnice za  poklicno maturo v ZIMSKEM roku

12.12. 2022

Na poklicno maturo se lahko prijavi vsak, ki je uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja; ali uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja.
Na poklicno maturo se prijavite z izpolnjenim prijava POM MIZS-PPM-18.
Spodaj v tabeli je izpis datumov, ki so pomembni za ZIMSKI rok poklicne mature:

Zimski izpitni rok poklicne mature 2022

  1. december 2022

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

  1. februar 2023

Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

  1. februar 2023

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

  1. februar 2023

Slovenščina (italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

  1. februar 2023

Matematikaangleščinanemščinaslovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

  1. februar 2023

Drugi predmet – pisni izpit

Od 16. februarja do 25. februarja 2023

Ustni izpiti in četrti predmet

  1. marec 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

  1. marec 2023

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Prijavite se lahko, da izpolnjen obrazec pošljite na mail ali po pošti (Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica).
Pokličite ali pišite na mail, če imate vprašanja,…

Dostopnost

Share This