BLOG

DNEVNI RAZPORED POKLICNE MATURE – ZIMSKI ROK 2022

03/02/2023

Ljudska univerza Radovljica

Radovljica, 03. 02. 2023

POKLICNA MATURA

izvedba poklicne mature – ZIMSKI ROK 2022 V ŠOL. LETU 2022/2023

izobraževalni program ekonomski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik in ekonomski tehnik – pti, tehnik računalništva

 1. DECEMBER 2022
  Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

  3. JANUAR 2023
  Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

  9. JANUAR 2023
  Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

 

PISNI DEL poklicne mature

DATUMDANURAPREDMET
13.02.2023PONEDELJEK9.ooSLOVENŠČINA
14.02.2023TOREK9.ooANGLEŠČINA
14.02.2023TOREK9.ooNEMŠČINA
14.02.2023TOREK9.ooMATEMATIKA
15.02.2023SREDA9.oo2. PREDMET
  GOSPODARSTVO

(ekonomski tehnik in ekonomski tehnik PTI)

  GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM

(GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK)

 

   
od 16. do 25. 2. 2023 Ustni izpiti in četrti predmet

 

USTNI DEL poklicne mature

 

DATUMDANURAPREDMET/PROGRAM
17. 2. 2023PETEK15.004. PREDMET – EKT
    
17. 2. 2023PETEK17.004. PREDMET – GTUT
    
18. 02. 2023SOBOTA9.ooSLOVENŠČINA (VSI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI)
    
20. 02. 2023PONEDELJEK16.ooMATEMATIKA (VSI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI)
    
20. 02. 2023PONEDELJEK17.ooANGLEŠČINA (VSI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI)
    
24. 02.2023PETEK16.oo2. PREDMET – gospodarstvo (ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI, ekonomski tehnik PT)
24. 02.2023PETEK16.oo2. PREDMET – gastronomija in turizem s podjetništvom (gastronomsko turistični tehnik)

V primeru nujne zadržanosti izpraševalca vas bomo obvestili o spremembi datuma ustnih izpitov.

 1. 03. 2023 – seznanitev kandidatov o uspehu na poklicni maturi

 

Udeleženec se lahko prijavi na POKLICNO MATURO v kolikor:

ima uspešno opravljene vse predmetne izpite in obveznosti programa,

ob prijavi odda seminarsko nalogo (seminarska naloga mora biti pregledana, priloge) ,

ima plačane vse obveznosti (šolnina, stroški) do LU Radovljica.

Ob prijavi na POKLICNO MATURO bo kandidat prejel tudi pogodbo o izobraževanju.

 

Predsednica POM

Mateja Rozman Amon

 

Dostopnost

Share This