BLOG

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V SVET ZAVODA LUR

28/03/2023

Št: 95 /2023Sklep za imenovanje predstavnika udeležencev

Datum: 28.3.2023

 Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Radovljica sprejetega dne 24.4.2019 je svet zavoda na svoji 12. seji dne, 27. 3. 2023 sprejel

 SKLEP O VOLITVAH ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V SVET ZAVODA LUR

  1. Svet zavoda Ljudske univerze Radovljica na podlagi sklepa sprejetega na seji dne 27. 3. 2023, razpisuje volitve za imenovanje predstavnika udeležencev izobraževanja odraslih v Svet zavoda Ljudske univerze Radovljica. V svet zavoda se bo volil en predstavnik udeležencev izobraževanja odraslih.
  2. Tajne volitve bodo izvedene v programih, ki potekajo v sredo 10. 5. 2023, od 8.00 do 19.00 ure na Ljudski univerzi Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, v tajništvu zavoda.
  3. Kandidate za predstavnika udeležencev izobraževanja odraslih v svet zavoda Ljudske univerze Radovljica predlagajo udeleženci izobraževanja odraslih. Na kandidatno listo lahko udeleženec izobraževanja odraslih predlaga tudi samega sebe. Voljeni so lahko tisti kandidati, ki so v tem šolskem letu obiskovali program v trajanju najmanj 50 ur.
  4. Predloge kandidatov za predstavnika udeležencev izobraževanje je potrebno priložiti volilni komisiji pisno s podpisi predlagateljev in priloženim soglasjem predlaganega kandidata, najkasneje do 17.4.2023, do 19. ure, v tajništvu zavoda. Obrazec za predlaganje kandidatov, dobite v tajništvu in spodaj v prilogi.

Vse informacije v zvezi z volitvami predstavnika izobraževanja odraslih v svet zavoda bodo objavljene tudi na oglasni deski v prostorih zavoda.

lu-r.si/…/Sklep-za-imenovanje-predstavnika-udelezencev.pdf

obrazec za predlog kandidata

izjava strinjanje udeleženec

 

 

Mojca Šolar Perko,

predsednica Sveta zavoda LUR

 

Dostopnost

Share This