BLOG

Oddaja poslovnega prostora v ČRICG

19/04/2023

Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica,  kot upravljavec nepremičnine, na podlagi drugega odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/2018; v nadaljevanju: Uredba) objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v poslovni stavbi Čebelarski center Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce v najem

Ljudska univerza Radovljica daje v najem opremljen poslovni prostor, in sicer:

  • Polnilnico s skladiščem v pritličju Čebelarskega centra Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce

Poslovni prostori, ki so predmet najema imajo ID znak 2155-1632-8, se nahajajo v pritličju in obsegajo:

–           prostor za pripravo polnjenja v neto uporabni površini 18,65 m2 in

–           skladiščni prostor  v neto uporabni površini 12,21 m2.

Celotno besedilo razpisa je na tej povezavi: namera_polnilnica (002)

Dostopnost

Share This