BLOG

ZAKLJUČNI IZPIT – SPOMLADANSKI ROK 2023

03/05/2023

ZAKLJUČNI IZPIT – SPOMLADANSKI ROK V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Srednji poklicni izobraževalni program ADMINISTRATOR, RAČUNALNIKAR IN TRGOVEC

 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2022/23

Razpored

Pisni del – slovenščina

 • 6. 6. 2023 (torek)

Ustni del

 • Od 8. 6. 2023 do 20. 6. 2023

Seznanitev z uspehom in podelitev listin

 • 22. 6. 2023 (četrtek) v prostorih Ljudske univerze Radovljica
  • 13:30 – 14:30 razglasitev rezultatov in podelitev listin
 1. Izpitna enota TRGOVEC-PRODAJALEC, ADMINISTRATOR, RAČUNALNIKAR
 • 15.5.2023 Zadnji rok za prijavo teme za izdelek oziroma storitev
  • 16. 5. 2023 Rezervni datum
 • 30. 5. 2023 Zadnji rok za oddajo poročila na šoli

 

TEME in ZBIRNO MAPO

in ostale informacije za 1. in 2. izpitno enoto (obrazci, vloga za odobritev teme in naslova, dipozicija, navodila za izdelavo poročila… ) dobite na lokaciji zavoda Ulica Ambrožiča Novljana 5 (tajnica za zaključni izpit). Dokumentacija je dostopna tudi v e indeksu. Ena konzultacija z mentorjem je obvezna

Ostali pomembni datumi

 • 10. 5. 2023 Zadnji rok za prijavo na zaključni izpit
 • 31. 5. 2023 Zadnji rok za pisno odjavo
 • 31. 5. 2023 Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev (izpiti in delovna praksa)
 • 31. 5. 2023 Obvestilo, če kandidati ne izpolnjujejo pogojev

 

Prijava na zaključne izpite mora biti vsaj 10 dni pred začetkom zaključnih izpitov. Točen razpored ustnih izpitov po predmetih in datumih bomo vsem prijavljenim pravočasno poslali PO MAILU.

PRIJAVA na obrazcih, ki jih lahko dobite v pisarni LU Radovljica (DZS št.  1.39)

cena ZAKLJUČNEGA IZPITA: 240 €

(tudi za udeležence, ki imajo priznano slovenščino na zaključnem izpitu)

Kandidati, ki opravljajo samo en izpit je cena 120 €.

Udeleženec se lahko prijavi na zaključni izpit v kolikor:

 • ima uspešno opravljene vse predmetne izpite in obveznosti programa,
 • ob prijavi odda seminarsko nalogo (seminarska naloga mora biti pregledana, priloge) ,
 • ima plačane vse obveznosti (šolnina, stroški) do LU Radovljica.

Ob prijavi na zaključni izpit bo kandidat prejel tudi pogodbo o izobraževanju.

Direktorica LUR

Mateja Rozman Amon

univ. dipl. soc. del.

Dostopnost

Share This