BLOG

Kaj si župani iz upravne enote Radovljica mislijo o vseživljenjskem učenju

15/05/2023

 

Jože Sodja, župan občine Bohinj

V hitro razvijajoči družbi, predvsem na področju uporabe novih tehnologij, ki so vse bolj implementirane tudi v naše družbeno življenje, vseživljenjsko učenje ni več zgolj spontano predajanje znanja ene na drugo generacijo. Podajanje specifičnih znanj postaja vse bolj pomembno in nujno za kvalitetno in samostojno življenje odrasle populacije. Delitev znanja pa je komunikacija, ki ohranja in gradi odnose med generacijami, ki so prav tako izjemno pomembni za bogatenje naše socialne mreže in izpolnjujoče družbeno življenje.
V Bohinju si v zadnjem času prizadevamo predvsem v smeri, da bi tudi raznovrstni prostočasni in izobraževalni programi za vse generacije pridobili svoj prostor, kjer bi na enem mestu bile zbrane informacije in dejavnosti, ki bogatijo družbeno življenje v kraju. To bomo tudi rešili z odprtjem Večgeneracijskega centra v Bohinjski Bistrici, ki bo začasno našel prostor v zdaj že nekdanjem vrtcu Bohinj.
Vse življenje se učimo, vedno je bilo tako in s tednom vseživljenjskega učenja med drugim opominjamo sebe in druge, da smo povsem naravno znali predajati in sprejemati znanja v preteklosti in da je prav, da to ohranimo tudi v prihodnje.
Če je eden od osnovnih namenov Tedna vseživljenjskega učenja opozarjanje na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema, potem z veseljem podpiramo in sodelujemo.
Jože Sodja, župan Občine Bohinj.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost

Share This