BLOG

PRIJAVA NA JESENSKI ROK POKLICNE MATURE 2023

29/06/2023

Obveščamo vse,

ki se želijo prijavit na poklicno maturo – JESNSKI ROK 2023.

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v JESENSKEM roku

6. 7. 2023

Na poklicno maturo se lahko prijavi vsak, ki je uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja; ali uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja.

Prosim, če se mi javite vsi, ki želite opravljati poklicno maturo do 5.7.2023;

Na poklicno maturo se prijavite z izpolnjenim obrazcem – PRIJAVA_NA POKLICNO MATURO, ki ga dobite na spletni strani: PRIJAVA_NA POKLICNO MATURO!

Spodaj v tabeli je izpis datumov, ki so pomembni za jesenski rok poklicne mature:

6. julij 2023
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

13. avgust 2023
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

19. avgust 2023
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

23. avgust 2023
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

24. avgust 2023
Matematika – pisni izpit

25. avgust 2023
Angleščinanemščinaslovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

30. avgust 2023
Drugi predmet – pisni izpit

Od 23. avgusta do 1. septembra 2023
Ustni izpiti in četrti predmet

8. september 2023
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

11. september 2023
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Dostopnost

Share This