BLOG

Zasnova in zasaditev trajnostnega vrta s čim manj vzdrževanja

10/07/2023

Udeleženci študijskega krožka Ljudske univerze Radovljica: “Zasnova in zasaditev trajnostnega vrta s čim manj vzdrževanja” so s pomočjo Občine Bled skupaj zasadili trajnostni vrt ob službenem vhodu Medgeneracijskega centra Vezenine Bled. Pri študijskem krožku so se posvetili temu, kako ustvariti vrt, ki bo spoštoval naravne danosti, lokalno okolje ter porabljal čim manj vode. Pod vodstvom izkušenih mentorjev so pridobili teoretična znanja in praktične spretnosti za oblikovanje vrta, ki je trajnosten in okolju prijazen.
V preteklosti je bilo urejanje okolice pogosto osredotočeno na estetiko vrtov, pri čemer se je malo pozornosti namenjalo vplivu na okolje. Toda študijski krožek v Medgeneracijskem centru Bled je želel spremeniti to paradigmo. Poudarek je bil na trajnostnem načrtovanju vrta, ki upošteva in ohranja naravne danosti področja. Udeleženci so se naučili, kako izbrati rastline, ki so prilagojene lokalnemu podnebju, ter izkoristiti naravne vire.

Pri gradnji trajnostnega vrta v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled so udeleženci uporabljali materiale, ki so bili pridobljeni iz lokalnega okolja. Namesto uvoženih materialov so iz lokalnega okolja pripeljali skale in druge naravne materiale. S tem so zmanjšali ogljični odtis projekta ter hkrati podprli lokalno gospodarstvo. Poleg tega so izbrali rastline, ki so prilagojene lokalnemu podnebju in ne zahtevajo veliko zalivanja, kar je prispevalo k zmanjšanju porabe vode.

Študijski krožek Medgeneracijskega centra Bled je bil podprt tudi z bogatim teoretičnim znanjem mentorjev dr. Jana Bizjaka in Barbare Podlogar.

Na študijskem krožku je nastal tudi video za zasaditev trajnostnega vrta z manj vzdrževanja z nasveti dr. Jana Bizjaka. Pogledate si ga lahko na povezavi: https://youtu.be/jvZWhcWuWKA

Dostopnost

Share This