BLOG

Javno zbiranje ponidb za oddajo nepremičnine

30/11/2023

 

Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica je dne, 7.11.2023 objavila, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS 11/18) ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18),

Javno zbiranje ponudb

za oddajo nepremičnine – delno opremljenega poslovnega prostora prodajno razstavnega salona v neto uporabni površini 64,93 m2 in skladiščnega prostora v pritličju v neto uporabi 11,88 m2 v poslovni stavbi Čebelarski center Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce.

Rok za oddajo ponudbe je bil 27.11.2023 do 12.00.

Do predpisanega roka ni prispela nobena ponudba, zato dne 28.11.2023 ugotavljamo, da razpis za oddajo poslovnega prostora ni uspel.

Glede na to, da ni bilo izraženega nobenega interesa za najem, se najemnina zniža za 30% in objavi namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem.

 

 

 

Radovljica, 28.11.2023                                                                                  upravnica ČRICG

Špela Kalan

direktorica LUR

Mateja Rozman Amon

 

Dostopnost

Share This