BLOG

Programi projekta Znanje Nas Aktivira 3 (ZNA3)

09/01/2024
Letak Zna

Znanje Nas Aktivira 3 (ZNA 3)

Programi projekta Znanje Nas Aktivira 3 (ZNA3) so namenjeni odraslim, prednost pri vključitvi pa bodo imeli udeleženci, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:

    • 5. stopnja izobrazbe ali manj,
    • aktivni, ki so stari 55 let ali več (zaposleni in brezposelni),
    • tujci.

1. ZAČETNI TEČAJ ŠPANŠČINE

Pričetek: ponedeljek, 22.1.2024, ob 19.15, Ljudska univerza Radovljica, učilnica 2

Program bo potekal vsak ponedeljek od 19.15 – 20.45, skupaj 25 srečanj.

Prijavnica: https://prijave.snipi.si/96B7i3hj7Ny

V programu boste spoznali osnove jezika, tako da se boste sposobni sporazumeti v vsakodnevnih situacijah. Znali se boste predstaviti, opisati sebe in svojo družino, povedati od kod prihajate, naročiti hrano v restavraciji in rezervirati sobo v hotelu. Spoznali boste tudi špansko kulturo in se zabavali ob igrah konverzacije, slušnega razumevanja, branja in pisanja. Program poteka po učbeniku in delovnemu zvezku Espanol en Marcha 1. Tečaj vodi Marcela Boben.

2. ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE

Pričetek: četrtek, 25.1.2024, ob 17.30, Ljudska univerza Radovljica, učilnica 5

Program bo potekal vsak četrtek od 17:30 – 19:45, skupaj 25 srečanj.

Prijavnica: https://prijave.snipi.si/96B7i3hj7Ny

V programu boste spoznali osnove jezika, tako da se boste sposobni sporazumeti v vsakodnevnih situacijah. Znali se boste predstaviti, opisati sebe in svojo družino, povedati od kod prihajate, naročiti hrano v restavraciji in rezervirati sobo v hotelu. Spoznali boste tudi nemško kulturo in se zabavali ob igrah konverzacije, slušnega razumevanja, branja in pisanja. Program poteka po učbeniku in delovnemu zvezku Themen aktuell 1 in Pause 1. Tečaj vodi Tina Pavlič.

3. ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE

Pričetek: torek, 30.1.2024, ob 17.15, Ljudska univerza Radovljica, učilnica 5

Program bo potekal vsak torek od 17:15 – 19:30, skupaj 25 srečanj.

Prijavnica: https://prijave.snipi.si/96B7i3hj7Ny

V programu boste spoznali osnove jezika, tako da se boste sposobni sporazumeti v vsakodnevnih situacijah. Znali se boste predstaviti, opisati sebe in svojo družino, povedati od kod prihajate, naročiti hrano v restavraciji in rezervirati sobo v hotelu. Spoznali boste tudi angleško kulturo in se zabavali ob igrah konverzacije, slušnega razumevanja, branja in pisanja. Program poteka po učbeniku in delovnemu zvezku. Tečaj vodi Ana Mitrič.

4. ZAČETNI TEČAJ ITALIJANŠČINE

Pričetek: sreda, 31.1.2024, ob 16.45, Ljudska univerza Radovljica, učilnica 2

Program bo potekal vsako sredo od 16:45 – 18:15, skupaj 25 srečanj.

Prijavnica: https://prijave.snipi.si/96B7i3hj7Ny

V programu boste spoznali osnove jezika, tako da se boste sposobni sporazumeti v vsakodnevnih situacijah. Znali se boste predstaviti, opisati sebe in svojo družino, povedati od kod prihajate, naročiti hrano v restavraciji in rezervirati sobo v hotelu. Spoznali boste tudi italijansko kulturo in se zabavali ob igrah konverzacije, slušnega razumevanja, branja in pisanja. Program poteka po učbeniku in delovnemu zvezku. Tečaj vodi Lea N. Kolman.

5. ANGLEŠČINA Z NARAVNO GOVORKO

Pričetek: ponedeljek, 29.1.2024, ob 18.30, Obrtna zbornica Radovljica

Program bo potekal vsak ponedeljek od 18:30 – 20:00, skupaj 25 srečanj.

Prijavnica: https://prijave.snipi.si/96B7i3hj7Ny

Program je zasnovan predvsem na govoru, saj gre za izboljšanje konverzacijskih veščin. Na vsakem srečanju se obravnavajo različne teme preko poslušanja, skupinskega pogovora, dela v parih ali individualno. Tečaj pripomore k izboljšanju komunikacije v angleščini in pravilni izgovorjavi, predvsem pa pri pridobitvi samozavesti za govor v angleščini. Tečaj vodi naravna govorka Amy Oklikah.

6. NADALJEVALNI TEČAJ ANGLEŠČINE

Pričetek: ponedeljek, 29.1.2024, ob 17.15, Ljudska univerza Radovljica, učilnica 2

Program bo potekal vsak ponedeljek od 17:15 – 19:30, skupaj 25 srečanj.

Prijavnica: https://prijave.snipi.si/96B7i3hj7Ny

V programu boste na hitro ponovili že pridobljeno zananje angleščine. Obstoječe znanje angleščine boste nadgradili tako, da boste znali tvoriti bolj zapletene povedi, s katerimi boste izrazili svoje izkušnje in dogodke, želje, ambicije ter mnenja. Tečaj običajno poteka po gradivu English File Pre-intermediate in drugemu primernemu gradivu. V učilnici uporabljamo tudi slušno gradivo in razne didaktične pripomočke za razgibane pogovore. Tečaj vodi Mira Cajnko.

7. NADALJEVALNI TEČAJ NEMŠČINE

Pričetek: torek, 30.1.2024, ob 17.30, Obrtna zbornica Radovljica

Program bo potekal vsak torek od 17:30 – 19:45, skupaj 25 srečanj.

Prijavnica: https://prijave.snipi.si/96B7i3hj7Ny

Program je namenjen tečajnikom, ki na tej stopnji že dobro poznajo nemški jezik. Najprej boste ponovili in osvežili že usvojeno znanje iz nemškega jezika. Spoznali se boste z najrazličnejšimi temami, ki vas zanimajo. Čas boste namenili novemu besedišču, slušnemu in govornemu razumevanju. Tečaj poteka po gradivu Themen aktuell 1 in Pause 1. Tečaj vodi Tina Pavlič.

8. ZAČETNO RAČUNALNIŠTVO – RPO

Pričetek: četrtek, 1.2.2024, ob 17.00, Ljudska univerza Radovljica, računalnica

Program bo potekal vsak četrtek od 17:00 – 20:00, skupaj 20 srečanj.

Prijavnica: https://prijave.snipi.si/96B7i3hj7Ny

Program je javno veljavni računalniški izobraževalni program. Program je namenjen odraslim, ki računalnika še niste uporabljali in si želite pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Na tečaju boste spoznali osnovne komponente računalnika in razumeli nekatere osnovne informacijske tehnologije, naučili se boste uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema, naučili se boste organizirati in upravljati z USB ključkom in drugimi podatkovnimi nosilci ter datotekami. Naučili se boste pisati, oblikovati in tiskati besedilo, znali boste uporabljati glavne spletne storitve – internet in elektronsko pošto. Program vodi Petra Dermota.

9. RAČUNALNIŠTVO ZA VSAK DAN

Pričetek: ponedeljek, 5.2.2024, ob 17.00, Ljudska univerza Radovljica, računalnica

Program bo potekal vsak ponedeljek od 17:00 – 20:00, skupaj 12 srečanj.

Prijavnica: https://prijave.snipi.si/96B7i3hj7Ny

Program je namenjen vsem, ki želijo pridobiti ali izboljšati svoja znanja in veščine za delo z računalnikom in internetom. Program je sestavljen iz devetih modulov, ki zajemajo različna področja računalniške uporabe, od operacijskega sistema Windows, upravljanja z datotekami in mapami, interneta in spletnega iskanja, varnosti na internetu, digitalne komunikacije z Googlom, Google Drive, spletnega državljanstva, umetne inteligence in njene uporabe, do ustvarjanja vizualnih vsebin z orodjem Canva. Program vključuje tako teoretične kot praktične vsebine, ki spodbujajo aktivno in kreativno sodelovanje. Program je namenjen tečajnikom, ki so se že seznanili z osnovami računalništva. Program vodi Vera Pelhan.

10. MOZAIK 

Pričetek: sreda, 3.4.2024, ob 17.30, Ljudska univerza Radovljica, učilnica 5

Program bo potekal vsako sredo od 17:30 – 20:30, skupaj 12 srečanj.

Prijavnica: https://prijave.snipi.si/96B7i3hj7Ny

V programu se boste posvetili izdelavi večjega cvetličnega lonca. V celotnem kreativnem procesu se boste naučili pripraviti dizajn za mozaik, spoznali raznovrstne materiale in njihovo kombiniranje v mozaiku, se naučili uporabljati orodje, lepilo in na koncu procesa osvojili še fugiranje. Program vodi Urška Ambrožič Potočnik.

Dostopnost

Share This