Programi

Brezplačni programi za zaposlene in brezposelne

Projekt Znanje nas aktivira 2

NE ČAKAJTE NA BOLJŠE ČASE IN AKTIVIRAJTE SVOJE ZNANJE!

Programi projekta Znanje Nas Aktivira (ZNA) 2 so namenjeni odraslim, starejšim od 45 let (zaposlenim in brezposelnim), razen osebam, ki imajo status upokojenca, in so BREZPLAČNI. Namen projekta Znanje Nas Aktivira (ZNA) 2 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Zaradi zahtev in pravil projekta, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, imajo prednost pri vključitvi v programe udeleženci, ki imajo zaključeno največ poklicno izobrazbo in/ali udeleženci, ki še niso vpisani v noben program projekta ZNA2.

Na Ljudski univerzi Radovljica smo v okviru projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 zaključili z izvajanjem programov preko projekta in čakamo na objavo novega razpisa. 

Kontakt in prijave

Telefon

041 762 616, 04 537 24 12