Programi

NE ČAKAJTE NA BOLJŠE ČASE IN AKTIVIRAJTE SVOJE ZNANJE!

Ljudska univerza Radovljica bo v okviru projekta Znanje Nas Aktivira (ZNA) 2 jeseni 2021 nadaljevala z izvajanjem  programov. Programi so namenjeni odraslim, starejšim od 45 let (zaposlenim in brezposelnim), razen osebam, ki imajo status upokojenca, in so BREZPLAČNI. Namen projekta Znanje Nas Aktivira (ZNA) 2 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Zaradi zahtev in pravil projekta, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, imajo prednost pri vključitvi v programe udeleženci, ki imajo zaključeno največ poklicno izobrazbo in/ali udeleženci, ki še niso vpisani v noben program projekta ZNA2.

Na Ljudski univerzi Radovljica bodo jeseni potekali naslednji programi, kamor se lahko vključite odrasli, starejši od 45 let, ki še niste upokojeni.

Prvi koraki v svet tujega jezika – ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE

ZAČETEK: PONEDELJEK, 20.9.2021, ob 19.15 (50 ur, 25 srečanj)

Za učenje angleščine ni nikoli prepozno, zato je tečaj namenjen tistim, ki se niste še čisto nič učili angleško ali pa je bilo to pred mnogo leti in ste res pozabili že skoraj vse. Naučili se boste osnovnih veščin spo­razumevanja v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot na primer spoznavanje, nakupovanje, opisovanje krajev in navad. Na koncu tečaja boste znali pripovedovati o preteklih dogodkih in uporabljati osnovne čase. Tečaj vodi Špela Mrak.

Moje okno v svet – NADALJEVALNI TEČAJ ŠPANŠČINE

ZAČETEK: ČETRTEK, 16.9.2021, ob 17.15 (50 ur, 25 srečanj)

Na nadaljevalnem tečaju španščine boste svoje znanje obnovili, poglobili in ga razširili z ustreznim zahtevnejšim besediščem in slovničnimi strukturami, stalnimi besednimi zvezami ter posebnostmi jezika. Nadgradili boste sposobnost ustnega in pisnega sporazumevanja. Na tečaju se uporablja učbenik Protagonistas A1. Tečaj vodi Marcela Boben.

TEČAJ EXCEL:  od osnov do napredne uporabe

ZAČETEK: PONEDELJEK, 20.9.2021, ob 17.00 (40 ur, 10 srečanj)

Osnove Excela:

 • Delo s podatki, vnos, brisanje, kopiranje, lastni seznami
 • Listi, stolpci in vrstice, celice
 • osnovno oblikovanje tabel in podatkov ter njihov vnos,
 • oblikovanje številskih podatkov (%, €, datumi),
 • izračuni z uporabo enostavnih formul,
 • uporaba SUM funkcije ter hitrih izračunov v statusni vrstici,
 • hitro tiskanje ter
 • osnovno razvrščanje podatkov.
 • Priprava strani, tiskanje in shranjevanje dokumenta

Napredna uporaba Excela:

 • hitre bližnjice in najuporabnejši triki,
 • zaščita na nivoju listov in celic,
 • tiskanje v PDF in pošiljanje po elektronski pošti,
 • 3D formule in povezave v izračunih,
 • računanje z datumi,
 • zahtevne funkcije (IF, VLOOKUP, IFERROR …) in njihovo gnezdenje,
 • napredni grafični prikaz podatkov, pogojno oblikovanje števil, sparkline grafikoni, oblikovanje zahtevnih grafikonov (vrtilni grafikon, sekundarna os …),
 • napredne funkcije vrtilnih tabel ( več izračunov, časovni trendi …),
 • uporaba večnivojskega razvrščanja za pregled obsežnih seznamov podatkov.

SOCIALNA OMREŽJA IN MARKETING

ZAČETEK: OKTOBER 2021 (50 ur, 13 srečanj)

Tečaj je razdeljen na teoretični (24 ur) in praktični del (26 ur). Na teoretičnem delu boste spoznali osnovne značilnosti in dejstva raznovrstnih socialnih omrežij, razmišljali boste katero socialno omrežje je smiselno izbrati za vaš posel in se poglobili v spoznavanju zasebnega in poslovnega profila na Facebooku in spoznali načela zasebnosti na omenjenem omrežju. Ker je trenutno zelo atraktivno oglaševanje na socialnih omrežjih, bomo raziskali tudi te možnosti in spoznali še druge trike pri objavah, da boste dosegali čim boljši odziv in še mnogo več. Poglobili se bomo v pravljični svet marketinga in odgovarjali na osnovna marketinška vprašanja, raziskovali naše ciljne skupine ter postavljali marketinško strategijo. Skupaj bomo pripravili vsa potrebna marketinška besedila, vključno z vašo osebno zgodbo, vsebine za na spletno stran, Facebook in besedila za e-mail marketing. Predstavljen vam bo svetovno znan sistem marketinške prodaje, ki se uporablja po celem svetu in dejansko »pije vodo«. Teoretični del vodi Urška Ambrožič Potočnik.

Praktični del tečaja boste ustvarjali na računalnikih in si postavili čisto svojo spletno stran v spletni aplikaciji Weebly. Odprli boste zasebno in poslovno stran na Facebooku, v kolikor je še nimate, ter osvojili še druge aktivnosti na tem socialnem omrežju. Predano vam bo tudi znanje o spletni aplikaciji MailChimp, s katero boste v prihodnje oblikovali čudovita elektronska sporočila in z njimi dosegali še večje prodajne uspehe z uporabo e-mail marketinga. Praktični del vodi Bojana Jamnik Široka.

KREATIVNO KOMUNICIRANJE IN JAVNO NASTOPANJE

ZAČETEK: OKTOBER 2021 (50 ur, 13 srečanj)

Na tečaju Kreativno komuniciranje in javno nastopanje boste premagali ovire, ki vam pri delu onemogočajo, da ste osebno in poslovno uspešni. Naučili se boste samozavestnega nastopanja, prezentiranja, javnega nastopanja in učinkovite komunikacije. Naučili se boste tremo izkoristiti kot orodje za doseganje svojih ciljev. Spoznali boste učinkovite metode za reševanje svojih težav pri komuniciranju. Izboljšali se bodo vsi vaši odnosi, tako poslovni kot osebni, saj je komunikacija osnova vseh odnosov. S tem boste pridobili tudi zaupanje vase, boljšo samopodobo, večjo samozavest, lažje boste izražali in uveljavljali svoja stališča, sprejemali odločitve in prepoznali svoje skrite talente pri reševanju svojih osebnih in poslovnih izzivov. Tečaj je naravnan tudi zelo praktično, saj boste naredili veliko vaj in na koncu izdelali lastno predstavitev. Tečaj vodita Urška Ambrožič Potočnik in Bojana Jamnik Široka.

RPO – RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (začetno računalništvo)

ZAČETEK: OKTOBER 2021 (60 ur, 15 srečanj)

Računalniška pismenost za odrasle (RPO) je javno veljavni računalniški izobraževalni program. Program je namenjen odraslim, ki računalnika še niste uporabljali in si želite pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Na tečaju boste spoznali osnovne komponente računalnika in razumeli nekatere osnovne informacijske tehnologije, naučili se boste uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema, naučili se boste organizirati in upravljati z USB ključkom in drugimi podatkovnimi nosilci ter datotekami. Naučili se boste pisati, oblikovati in tiskati besedilo, znali boste uporabljati glavne spletne storitve – internet in elektronsko pošto.

Kontakt in prijave

Telefon

041 762 616, 04 537 24 12

Dostopnost