BLOG

Erasmus ExPrOM – Zadnje srečanje z Irsko preko spleta, 14. in 15.6.2021

29/06/2021

Prvi dan so nam najprej predstavili kratki film o mestu Cork https://www.youtube.com/watch?v=UbjpcHnigvQ&t=53s, ki je drugo največje mesto na Irskem. Drugi video pa je posnel njihov zunanji sodelavec posbej za ta projekt: https://youtu.be/80Xo6EoYkKw Mesto je pod zaščito UNESCA kot učeče se mesto; https://www.corklearningcity.ie/, je tudi univerzitetno mesto z več kot 22.000 študenti https; //www.ucc.ie/en/, že več kot 20 let izvajajo festival vseživljenjskega učenja; https://www.corklearningcity.ie/lifelong-learning-festival/ Potem sta nam Eilish OHanlon in Geraldine Flanagan prestavili metode dela v izobraževanju odraslih v njihovi organizaciji. To sta izvedli preko vaj v manjših skupinah. Običajno začenjajo delo v skupinah z vajami iz čuječnosti in tudi nas so vodili skozi ta proces. Predstavili so nam nekaj pesmi, ki jih je napisal znan irski pesnik John O`Donohue. V parih smo iskali vzporednice z našim delom in poslanstvom na področju izobraževanje odraslih in o lastni Izobraževalni poti ter ključnih odločitvah pri tem.  Geraldine nam je povedala svojo osebno zgodbo o njeni Izobraževalni poti, osebnostni rasti in napredku.

Blessing

by John O’Donohue

May the light of your soul guide you.

May the light of your soul bless the work

You do with the secret love and warmth of your heart.

May you see in what you do the beauty of your own soul.

May the sacredness of your work bring healing, light and renewal to those

Who work with you and to those who see and receive your work.

May your work never weary you.

May it release within you wellsprings of refreshment, inspiration and excitement.

May you be present in what you do.

May you never become lost in the bland absences.

May the day never burden you

May dawn find you awake and alert, approaching your new day with dreams, possibilities and promises.

May evening find you gracious and fulfilled.

May you go into the night blessed, sheltered and protected.

May your soul calm, console and renew you. 

Jim Sheehan je predstavil SHEP in njihovo sodelovanje z univerzo v Corku – UCC (University College Cork). Ker v SHEP-u izvajajo v glavnem neformalne izobraževalne programe, so vzpostavili sodelovanje z univerzo, kjer lahko njihovi udeleženci pridobijo tudi formalno izobrazbo  in končajo študij z diplomo. Svojo izkušnjo s študijem so z nami delile Angela Murphy, Jennifer Kenny, Liz Hayles in Dara Babalola. Vse so povedale svoje pozitivne izkušnje z izobraževanjem in kako so premagale različne ovire na izobraževalni poti (ekonomske, socialne, psihološke). V skupinah smo se pogovarjali o tem, kakšne izobraževalne sisteme imamo v sodelujočih državah (Irska, Slovenija, Finska, Španija, Češka).

Vsak dan so nam ob koncu programa pričarali tudi nekaj irske kulture, prvi dan z nastopom mladih deklet, ki so nam zaigrale irsko glasbo, drugi dan pa nam je Jimova hčerka Marie zaplesala pravi irski ples.

Denise Shannon iz irske nacionalne agencije nam je predstavila irski sistem izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, njihovo strategijo nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter načrte za mednarodne projekte za naslednjo evropsko perspektivo (The new Erasmus Programme 2021-2027).

Z njo smo se prvič srečali na kontaktnem seminarju v Dublinu leta 2017, ko smo začeli snovati naš projekt.

 

 Predstavitev dela irske organizacije SHEP – The Social and Health Education Project

https://www.socialandhealth.com/

Zadnja mobilnost v projektu ExProm bi se morala odviti v mestu Cork na Irskem, vendar to zaradi razmer z virusom Covid-19 ni bilo mogoče. Zato so nam kolegi iz Irske pripravili predstavitev svojega dela preko ZOOM-a. Zelo so se potrudili, da bi nam kljub razmeram čim bolj približali  svoje delo. Da bi nam vsaj malo približali svoje navade in kulturo, so nam že pred samim začetkom poslali posebne pakete, v katerih so bili tipični irski bonboni, čokolade, piškoti, čips s kisom, med, na roko napisana razglednica iz Corka in še nekaj malenkosti.

SHEP – The Social and Health Education Project dela na različnih področjih, ki temeljijo na skupinskih oblikah dela, dostopnem svetovanju, zagovorništvu, zagotavljanju posebne podpore skupnostnim organizacijam in mednarodnim partnerstvom.

Večino dela opravijo v Corku in v mestu Kerry. V manjšem obsegu pa delajo tudi v manjših krajih v regiji. SHEP podpira tudi delo mednarodnega partnerja, Sahakarmi Samaj, ki deluje v jugozahodnem delu Nepala. SHEP je dobrodelna neprofitna organizacija, registrirana v »The Old Primary School, Ardfoyle Avenue, Ballintemple, Cork City«. Deluje od leta 1974.

Predanost enakopravnosti

SHEP je predan enakopravnosti:

 • Razumevanje posameznika, ki je nepovezan z drugimi, sam s sabo in svetom, v katerem živimo
 • Boj proti socialni in ekonomski nepravičnosti
 • Boj proti prikriti in odkriti diskriminaciji tistih, ki jih svet dojema kot drugačne
 • Boj proti potrošniškem načinu življenja, ki je destruktivno do narave, od katere smo odvisni

Poslanstvo

V duhu solidarnosti in partnerstva z drugimi delajo za dobro ljudi, družin, skupnosti in sveta, z namenom prispevanja k gradnji zdravega, ljubečega, socialno pravičnega in obstojnega načina življenja.

Kaj jim je pomembno?

 • Globlje zavedanje in vedenje o sebi
 • Sposobnost globljega poslušanja in sočustvovanja
 • Pripravljenost govoriti iz srca in z ljubeznijo
 • Skrb za okolje & socialna pravičnost & razumevanje strukturnih nepravičnosti
 • Predanost konstruktivni akciji za vzdržen in socialno pravičen svet
 • Občutek za povezanost drug z drugim in s celotno mrežo življenja
 • Predanost kritični refleksiji, učenju in konstruktivni akciji

Predani so delu na sebi, navdihovanju drugih, sposobnost biti polno prisotni, odprti in sočutni v svetu.

Kako delajo?

 • Delo s posamezniki, družinami, skupinami in organizacijami
 • Podpirajo ljudi, organizacije in sisteme pri učenju in delovanju iz globljega zavedanja
 • Delajo s partnerji in drugimi organizacijami kjerkoli je to možno
 • Prinašajo sebe in svojo popolno prisotnost v delo
 • Začnejo s posameznikovo življenjsko izkušnjo in ga podprejo pri nadaljnjem razvoju
 • Uporabljajo podporne pristope, s katerimi posameznikom pomagajo
 • Uporabljajo aktivne metode, s katerimi se naslanjajo na posameznikove izkušnje in spodbujajo kreativno razmišljanje

S posamezniki in skupnostmi delajo kreativno in vključujoče:

 • Poglabljajo povezave za boljše poznavanje sebe in sveta, v katerem živimo
 • Navdihujejo ljudi in skupnosti, da uporabijo lastno moč za pozitivne spremembe
 • Prispevajo k obnovitvi širše socialnega, kulturnega sistema, ki oblikuje svet

Glavna področja dela

 • Izobraževanja in usposabljanja  odraslih
 • Delo na razvoju skupnosti
 • Terapevtske in svetovalne storitve
 • Zagovorništvo za sisteme in spremembo politik

Programi

 1. Kratki tečaji
 2. Zavedanje o zemlji, okolju
 3. Program štipendiranja
 4. Osebni razvoj
 5. Izobraževanje vodij usposabljanj za delo v skupnosti
 6. Diploma iz socialnih in psiholoških ved na področju zdravja; UCC – University College Cork  D
 7. Profesionalni razvoj praktikov
 8. Usposabljanje in razvoj za organizacije in skupnosti
 9. Zagovorništvo marginaliziranih ljudi in skupnosti
 10. Cenovno dostopno svetovanje
 11. Multikulturno svetovanje in doseganje marginaliziranih skupin
 12. Mednarodna učeča se partnerstva (Sahakarmi v Nepalu)

Zgodovina

Začeli so kot majhen, inovativen in odziven projekt, ki se je močno razvil. Skozi leta so postali skupnost ljudi, predanih posebni viziji pri svojem delu.

The Cork Social and Health Education project je bil ustanovljen leta 1986, da bi nadaljeval delo, ki se je sprva začelo leta 1974 med učitelji, zdravstvenimi delavci in drugimi, ki so delili skrb za kratkoročne in dolgoročne vplive na ljudi zaradi njihovih slabih izbir glede zdravja v času odraščanja in adolescence. V začetku je bilo delo zastavljeno na način sodelovanja, izkustvenega učenja z namenom krepitve zmožnosti posameznikov za sprejemanje odgovornih odločitev glede lastnega zdravja.

Sčasoma se je inovativno usposabljanje učiteljev za podporo in pomoč mladim ljudem razvilo v unikatne in visoko kvalitetne programe usposabljanj za odrasle in skupnosti za osebno, zdravstveno in socialno izobrazbo. Tako so začeli izvajati usposabljanja za odrasle iz vseh mogočih okolij, da so se lahko osebnostno razvijali, gradili na svoji samozavesti za boljši prispevek in delovanje v lastnih družinah, skupnosti in v družbi na sploh. Kasneje so razvili specializirana usposabljanja za mentorje, da so lahko naredili še močnejšo prispevek v svojih skupnostih. Prav tako sta zagovorništvo in svetovanje postala stalnica v razvoju organizacije. V zadnjem času se vključujemo v mednarodne partnerske povezave, ki temeljijo na solidarnosti z enako mislečimi skupinami po svetu. To je našemu delu dodalo pomembno globalno dimenzijo.

Podprobnejša predstavitev programa in posameznih predstavitev:

00 EXPROM Ireland Programme (June 2021)

Summary 02 Presentation

SHEP Experiential Approach (Session 1) June 2021

05 AE context & Erasmus Plus (Denise Shannon)

06 Barriers to third level education (in Ireland) EXPROM Session 2

 

Dostopnost

Share This