BLOG

Pogled “čez planke” je vedno dobrodošel – mobilnost na Finskem

23/02/2023

V septembru 2022 sem se v okviru Erasmus+ projekta Pridobi znanje za boljše delo z odraslimi udeležila enotedenskega izobraževanja na Finskem v Helsinkih v organizaciji Europass Teacher  Academy z naslovom »Spoznavanje finskega izobraževalnega modela«. Projekt Pridobi znanje za boljše delo z odraslimi je projekt Ljudske univerze Radovljica, katerega glavna cilja sta izboljšati kakovost poučevanja in učenja v programih za izobraževanje odraslih ter prepoznati potrebe in interese udeležencev in oblikovanje ustreznih programov. Več o projektu: https://lu-r.si/projekti/mednarodni-projekti/erasmus-mobilnost-osebja-v-izobrazevanju-odraslih/.

Finski izobraževalni sistem se v mednarodnih primerjavah uvršča zelo visoko in velja za model, ki mu sledijo druge države. Na strukturirani tečaj sem se odpravila s ciljem, da pridobim znanja in nove poglede na izobraževanje in učenje, kar bi lahko prenesla oziroma prilagodila za našo organizacijo pri izobraževanju odraslih, ki obiskujejo srednje šole za odrasle.

V skupini nas je bilo deset udeleženk iz različnih evropskih držav (Poljska, Nemčija, Estonija, Italija, Slovenija). Vsaka udeleženka je predstavila izobraževalno ustanovo v kateri dela, njihov način dela in njihov izobraževalni sistem. Tako sem imela priložnost spoznati še druge izobraževalne sisteme in dobre prakse iz drugih držav. Zelo zanimiva je bila udeleženka iz Poljske, katere namen je bil, da Finsko šolo oziroma finski model ustanovi na Poljskem (mislim, da je dovolj ambiciozna, da ji bo to tudi uspelo).

Učinkovit izobraževalni sistem

Finska je znana po zelo učinkovitem izobraževalnem sistemu s poudarkom na enakih možnostih za vse. Izobraževanje je brezplačno in obvezno za vse otroke starosti od 7 do 16 let. Izobraževalni sistem je znan po visokih standardih in inovativnem pristopu poučevanja in učenja. Ključne značilnosti tega so:

  1. Izobraževanje je brezplačno in dostopno vsem.
  2. Velik poudarek na predšolski vzgoji (brezplačno za vse otroke do 7 let).
  3. Pristop osredotočen na študente; izobraževalni sistem je osredotočen na študente, s poudarkom na individualni podpori.
  4. Celostni pristop v izobraževanju – polog standardnih predmetov močno prisotni tudi ostali (umetnost, športna vzgoja).
  5. Velik poudarek na nenehnem izobraževanju učiteljev – visoka usposobljenost učiteljev.

Vso teorijo smo podkrepili tudi s primeri in ogledi. Ogledali smo si vrtec in osnovno šolo, zanimiv pa je bil tudi ogled knjižnice Oodi, kjer se lepo vidi, da je izobraževanje za Finsko izrednega pomena in ima tudi ustrezno veljavo in mesto v družbi.

V šoli so nam pokazali njihove metode dela, veliko individualnega dela z učenci, opaziti je bilo tudi izrazito sproščenost. Zanimiv je tudi podatek, da vse šolske odmore preživljajo zunaj, tudi pozimi.

Teden v Helsinkih je minil izredno hitro. Bilo je zanimivo in poučno, pa tudi koristno za moje delo v prihodnosti. Sistem poučevanja se izredno hitro spreminja, potrebno je slediti razvoju in izpeljati učne ure kar se da zanimivo in dinamično. Le tako se pritegne pozornost poslušalcev oziroma v našem primeru udeležencev v izobraževanju odraslih. Vsako tako izobraževanje je izredno koristno in velika dodatna vrednost za učitelja. Pogled »čez planke« je vedno zanimiv in dobrodošel.

Dostopnost

Share This