Erasmus+ Mobilnost osebja v izobraževanju odraslih

Ključni ukrep 1 (KA1) – Mobilnost osebja za izobraževanje odraslih

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma.

Poleg neposrednih vplivov na posameznike pa naj bi aktivnosti znotraj projektov prinesle pozitivne spremembe in razvojne premike tudi znotraj sodelujočih institucij oz. organizacij ter ne nazadnje tudi inovacije in prenovo samih sistemov izobraževanja.

Več o Erasmus+.

Ljudska univerza Radovljica izvaja v okviru programa Erasmus+ projekt Stopi iz učiteljskega okvira v kreativno delo z odraslimi, ki traja od 1.6.2017 do 31.5.2019. Pri svojem delu in izkušnjah, ki jih imamo na različnih področjih dela z odraslimi, opažamo, da se potrebe in interesi ljudi spreminjajo. Globalizacija in njeni pritiski zahtevajo drugačno, raznoliko izobraževanje, zato cilji izobraževanja niso več le prenašanje znanja. Cilj postaja vedno bolj učenje ljudi, kako naj se učijo in rešujejo probleme, staro znanje pa združujejo z novim. Zaradi tega na naši organizaciji neprestano iščemo nove metode dela in izboljšujemo kakovost poučevanja odraslih. V izobraževalne programe se vključujejo udeleženci z zelo različnim predznanjem, izkušnjami, dojemanjem in osebnostim ozadjem. So odrasle in izdelane osebnosti, kar pa privede do različnega odnosa do učenja. Zaradi vsega tega opažamo potrebo po dodatnem usposabljanju osebja, pridobivanju in spoznavanju novih učnih metod in orodij ter kako še bolj kakovostno organizirati učni proces.

Na mobilnosti bomo poslali tri izvajalke naših izobraževalnih programov, ki poučujejo različne ciljne skupine (osipniki, mladi, starejši, starejši zaposleni, medgeneracijske skupine). Ena izvajalka bo odšla na Tenerife, Puerto de la Cruz, ena v Barcelono v Španijo in tretja v Italija, kraj Citta di Castelo. Ena udeleženka se bo vključila v program usposabljanja na temo socialno kulturnega dela, druga se bo udeležila intenzivnega tečaja italijanskega jezika za učitelje italijanščine, tretja pa se bo usposabljala na področju upravljanja raznolikih skupin na področju izobraževanja odraslih.

Naša organizacija bo vključila pridobljene kompetence in izkušnje pri nadaljnjem izobraževanju in izvajanju projektov (Znanje nas aktivira, Medgeneracijski center, Mladinski dnevni center KamRa). Hkrati pa bodo udeleženke projekta znanje uporabile tudi v vsakdanjem življenju in situacijah za svoj osebni razvoj.

Od 1.9.2018 do 31.8.2019 pa izvajamo nov Erasmus+ projekt z naslovom Stopi iz učiteljskega okvira v kreativno delo z odraslimi 2, kjer nadaljujemo prvi projekt in bomo na mobilnosti poslali nove tri izvajalke programov za izobraževanje odraslih. Dve izvajalki bosta odšli v Barcelono, Španija, ena pa v Italijo v Bologno.

Izvajalka, ki poučuje v programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja za odrasle se bo udeležila programa za naslovom “Classroom Management Solutions for Teachers”. Udeleženci teh programov so dejansko osipniki, ki niso dokončali rednega šolanja. So izjemno nemotivirani, imajo strah in odpor do izobraževanja, večinoma so že zaposleni, nekateri imajo družine. Na usposabljanju bo pridobivala nova znanja in kompetence; kako upravljati z učno skupino v razredu, jih opazovati, spoznavanje novih tehnik in orodij za delo v razredu, postavljanje pravil, kako povečati motivacijo pri udeležencih izobraževanja odraslih. Izvajalka programa Gibanje za zdravje se bo udeležila usposabljanja “Yoga and meditation for educators: be a great teacher, be your best self.” Kot je napisano že v evropskem razvojnem načrtu, se zaposleni odrasli soočajo z veliko stresa v vsakdanjem življenju, zato so tovrstni programi zelo dobro obiskani. Najbolj jo zanima, kako udeležencem prenesti znanje o gibanju, kot o orodju za obvladovanje stresa, zato bo na usposabljanju pridobila nove učne metode za doseganje teh ciljev. Izvajalka, ki poučuje angleščino in francoščino v programih Univerze za tretje življenjsko obdobje, tečajih za zaposlene, za mladino in v medgeneracijskih programih se bo udeležila usposabljanja z naslovom “Innovative teaching methods for teachers, school and adult education.” Inovativne učne metode dokazano povečujejo napredek učečih se. Srečuje se tudi s heterogenostjo v učnih skupinah, kar pomeni, da imajo učeči se različna predznanja, izkušnje in sposobnosti za učenje.

Aktualni dogodki

Rešitve za obvladovanje razreda za učitelje

Rešitve za obvladovanje razreda za učitelje

Erasmus+ KA1 - Mobilnost v izobraževanju odraslih 10.9. do 15.9.2018 Izvajalka, ki poučuje v programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja za odrasle Nataša Pfajfar se bo udeležila...

Galerija

Rešitve za obvladovanje razreda za učitelje

Rešitve za obvladovanje razreda za učitelje

Erasmus+ KA1 - Mobilnost v izobraževanju odraslih 10.9. do 15.9.2018 Izvajalka, ki poučuje v programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja za odrasle Nataša Pfajfar se bo udeležila...