Erasmus+ EVS – Evropska prostovoljna služba

Predstavitev projekta Evropska prostovoljna služba

Evropska prostovoljna služba (European Voluntary Service – EVS) mladim ponuja možnost daljšega bivanja in dela v gostiteljski organizaciji v drugi državi (do 12 mesecev), pri čemer je delo prostovoljca ali prostovoljke EVS v korist gostiteljske organizacije ali lokalne skupnosti, istočasno pa izvajanje praktičnih nalog predstavlja preizkušnje, ob katerih poteka učni proces za prostovoljca/ko.

Vključene organizacije in prostovoljci morajo spoštovati načela Listine EVS, ki predpisuje pravice in obveznosti vseh sodelujočih akterjev v projektu in omejuje delo prostovoljcev EVS na neprofitne namene oziroma prepoveduje nadomeščanje delovne sile s prostovoljci EVS.

V vsaki aktivnosti EVS sodelujeta vsaj ena pošiljajoča in ena gostiteljska organizacija EVS ter seveda prostovoljec oziroma prostovoljka. V kolikor je v projektu več aktivnosti, je lahko v projektu posebej še dodatna usklajevalna organizacija. V idealnih okoliščinah aktivnosti EVS temeljijo na dolgoročnem partnerstvu med pošiljajočimi in gostiteljskimi organizacijami, ki so po možnosti celo v recipročnem odnosu. S tem omogočajo mladim, s katerimi organizacije sicer delajo, možnost učnih priložnosti, ki jih ponuja EVS. V takšnem primeru bodo delovne naloge bodočega prostovoljca ali prostovoljke EVS sestavljene na podlagi dogovora med pošiljajočo in gostiteljsko organizacijo, njihova vsebina pa bo predstavljala nadgradnjo dosedanjega dela pošiljajoče organizacije z bodočim prostovoljcem ali prostovoljko EVS.

Prostovoljna služba lahko traja od 2 mesecev do 12 mesecev, v primerih skupinskih aktivnosti EVS (10 ali več prostovoljcev) in vključevanja mladih z manj priložnostmi (v vlogi prostovoljcev EVS) pa služba lahko traja od 2 tednov do 2 mesecev. Pri skupinskih aktivnostih gre lahko za specifične »skupinske« aktivnosti kot npr. gradnja hiše, urejanje parka, organiziranje filmskega festivala ali športnih dogodkov, ipd., pri katerih prostovoljci v teh krajših obdobjih lahko pridobijo specifične kompetence in znanja.Projekti Evropske prostovoljne službe so namenjeni posameznikom, ki so stari od 15-30 let, ki želijo opravljati prostovoljno delo v eni izmed evropskih držav.

V zadnjih letih smo opazili, da se generacije mladostnikov spreminjajo, da so potrebe, vrednote in motivacija drugačne kot včasih. Mladostniki so bolj pasivni, pomanjkanje smisla je vedno večje, posledično se opaža tudi slabša splošna razgledanost, manjša aktivnost in zanimanje za dogodke v družbi, vključevanje v pomembne sfere družbe. Ne kažejo zanimanja niti za vprašanja, ki se jih tičejo, kaj šele, da bi poznali aktualne dogodke v Sloveniji in svetu, oblikovali kakšno mnenje ali odnos do njih.

Na podlagi teh opažanj smo se odločili, da ponovno začnemo izvajati Evropsko prostovoljno službo, da začnemo pošiljati mladostnike na prostovoljno delo, najprej pa da zopet gostimo prostovoljca iz tujine. S tem mladi dobijo konkretno izkušnjo prostovoljnega dela, vsak dan preživijo s prostovoljcem iz tuje države, spoznavajo njegov način življenja, razmišljanja, soočanja z življenjskimi situacijami težavami, spoznavajo kulturne razlike, organizacijo določene države.

Evs je nadgradnja in dodana vrednost programa PUM- O, prostovoljec prinese novost v program, razbije rutino, ki se prikrade v vsako organizacijo, je “podaljšek” mentorjev, s katerimi mladostniki preživljajo praktično vsak dan, skoraj osem ur. Prostovoljec prinese svežino v program, popestri dnevne aktivnosti, udeleženci in tudi mentorji dobijo nov zagon in ideje za ustvarjanje programa.

Namen projekta je, da tako prostovoljec, kot tudi udeleženci poskušajo uresničiti zastavljene cilje, med katere sodijo tudi izboljšanje ravni ključnih kompetenc in spretnosti mladih, spodbujanje večje kakovosti mladinskega dela, krepitev mednarodne razsežnost mladinskih dejavnosti ter vlogo mladinskih delavcev in organizacij. Prostovoljec prihaja iz mladinskega centra, ima izkušnje z mladinskim delom in mobilnostmi, te izkušnje se lahko prenesejo v naš program, poleg tega pa lahko prostovoljec naše metode in način dela prenese v svojo organizacijo, kjer bo delal z mladostniki.

Cilji projekta so, da se prostovoljec vključi v vse aktivnosti programa, ki vnese vanje svoje izkušnje in znanje, sama pa pridobi na ključnih kompetencah, socialni kompetenci, kompetenci sporazumevanja v angleškem jeziku, učenju učenja, samoiniciativnosti in medkulturni kompetenci.

Cilj je tudi, da dobimo zanesljivega partnerja, s katerim bomo sodelovali v prihodnosti pri nadaljnjih projektih. Želimo vzpostaviti mrežo organizacij, ki kvalitetno izvajajo projekte in so zanesljivi gostitelji mladih z manj priložnosti. Prostovoljec bo tekom dela v organizaciji pridobil izkušnje pri delu z mladimi, ki imajo raznorazne težave, kot so težave v duševnem zdravju, učne težave, težave z nasiljem, zlorabe, itd. Imel bo možnost intenzivno delati z mladimi z manj priložnostmi. Na ta način prostovoljec priidobiva socialne kompetence, kot so odprtost, toleranca do drugih ljudi, samostojnost. Ima priložnost za osebno rast in spoznavanje druge kulture. V organizaciji je vključen v vse naše oblike dela.

Aktualni dogodki

EVS projekti

EVS projekti

Prijavili smo projekt EVS – Evropska prostovoljna služba na nacionalno agencijo MOVIT v sodelovanju s partnersko organizacijo iz Francije in uspešno pridobili sredstva za osemmesečno bivanje dekleta iz Francije Manon Mondot. V Radovljici je preživela sedem mesecev,...

EVS Estonija

EVS Estonija

Naš udeleženec Staš ta mesec preko Evropske prostovoljne službe (EVS) pridobiva nove izkušnje in pomaga otrokom v Estoniji.

Dostopnost