Erasmus+ Mladi v akciji

Programi evropske unije

Ljudska univerza Radovljica sodeluje v programu Evropske unije YOUTH, ki deluje na področju izobraževanja in usposabljanja mladine.

Mladinske izmenjave

Namenjene so mladim z manj priložnostmi, starim od 15 do 25 let. Izmenjave skupin mladih, individualno prostovoljno delo in podporne aktivnosti so oblike, ki omogočajo mednarodno sodelovanje mladih in krepitev evropske zavesti.

Izmenjave mladih skupin

Združujejo mlade iz dveh ali več držav in jim nudijo pogoje za diskusijo o aktualnih temah, učenje drug od drugega, odkrivanje razlik in podobnosti med državami in kulturami ter s tem pomagajo presegati stereotipe in negativne predsodke o drugih kulturah ne le med mladimi, temveč med celotnim prebivalstvom.

Evropska prostovoljna služba

Deluje z osnovnim poslanstvom mladim zagotavljati neformalno medkulturno učenje, spodbujati njihovo socialno vključenost in nuditi priložnost za izkazovanje solidarnosti. Projekt posameznikom omogoča enoletno bivanje v tuji deželi, kjer imajo priložnost praktično nadgrajevati svoja znanja in spretnosti ter s svojim delom prispevati v gostiteljski organizaciji in v lokalni skupnosti.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije/sporočila/objave (ustrezno prilagodite!) odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija/sporočilo/objava (ustrezno prilagodite!) vsebuje.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Dostopnost