Erasmus+ ExPrOM

Predstavitev projekta ExPrOM – Exchange of practice outreach and motivation for the empowerment and social inclusion of adults

Projekt poteka v okviru programa Erasmus+ ključni ukrep 2 (KA2) – strateško partnerstvo za izmenjavo dobrih praks. Projekti KA2 omogočajo projektno sodelovanje z namenom dviga ravni kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe. V projektih sodelujejo organizacije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so dejavne na različnih področjih izobraževanja in usposabljanja. Aktivnosti znotraj KA2 morajo prinašati dolgoročne pozitivne učinke na sodelujoče organizacije, politične sisteme in tudi posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte. Namen aktivnosti je spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter razvoj, prenos in implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Cilj projektov strateških partnerstev za izmenjavo dobrih praks je organizacijam omogočiti, da razvijejo in krepijo mreže, povečajo zmogljivost za mednarodno delovanje ter primerjajo in delijo ideje, prakse in metod.

Nosilka projekta ExPrOM je organizacija EDUCA International iz Češke. Ostale partnerske organizacije so: The Social and Health Education Project iz Irske, CPEPA Miguel Hernández iz Španije, Levón Institute iz Finske in Ljudska univerza Radovljica. S projektom ExPrOM si bomo med organizacijami izmenjavali dobre prakse in iskali nove načine za pridobivanje in motiviranje udeležencev za izobraževanje odraslih. Projekt traja od 1.9.2018 do 30.8.2020.

V projektu se bomo v vsaki državi spoznali s tremi konkretnimi metodami na področju pridobivanja (outreach), motiviranja (motivate) in svetovanja (guidance) udeležencem izobraževanja odraslih. Skupaj bomo izvedli pet usposabljanj (v Sloveniji, Španiji, na Finskem, Češkem in Irskem).

Aktualni dogodki

Pripravljalni sestanek v Pragi

Pripravljalni sestanek v Pragi

V septembu 2018 je v pragi na Češkem potekal "kick off" meeting projekta Exprom. Na sestanku smo se dogovorili o podrobnejšem poteku projekta, mobilnostih, vodenju evidenc, finančni konstrukciji ter drugih podrobnostih poteka dvoletnega mednarodnega projekta. [gallery...

Dobili projekt Erasmus+ KA2

Dobili projekt Erasmus+ KA2

Dobili smo projekt Erasmus+ ključni ukrep 2 - strateško partnerstvo za izmenjavo dobrih praks. Cilj strateških partnerstev za izmenjavo dobrih praks je, da organizacije razvijejo in krepijo mreže, povečajo zmogljivost za mednarodno delo ter primerjajo in delijo ideje,...

Študijski obisk v okviru projekta ExPrOM v Španiji

Študijski obisk v okviru projekta ExPrOM v Španiji

Od 5. do 9.3.2019 je v Španiji, v mestu Huesca, v pokrajini Aragon potekalo srečanje partnerjev projekta ExPrOM – Exchange of practice outreach and motivation for the empowerment and social inclusion of adults. Srečali smo se na šoli za odrasle CPEPA Miguel Hernandez,...

Galerije

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.