Erasmus+ VIAME – Values in action method exchange

Predstavitev projekta Viame – values in action-method exchange

Projekt poteka v okviru akcije K2 strateška partnerstva Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks. Projekti K2 omogočajo projektno sodelovanje z namenom dviga ravni kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe. V projektih sodelujejo organizacije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so dejavne na različnih področjih izobraževanja in usposabljanja. Aktivnosti znotraj KA2 morajo prinašati dolgoročne pozitivne učinke na sodelujoče organizacije, politične sisteme in tudi posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte.

Nosilka projekta Values in action je organizacija Fundacija Atalaya iz Poljske. Ostale partnerske organizacije so: Civil Centrum Kozhasznu Alapitvany iz Madžarske, University of Porto iz Potugalske in Ljudska univerza Radovljica.

S projektom bomo poskušali razviti nove inovativne metode, ki bodo uspešno aktivirale mlade pri razvoju njihovih kompetenc, ki jih potrebujejo za uspešen prehod na trg dela. Trg dela je zelo zahteven, spremenljiv od mladih zahteva znanja, spretnosti in veliko prilagodljivost. Mladi potrebujejo metode dela preko katerih bodo lažje spoznali svoje osebne lastnosti, poklicne cilje, interese, vrednote in tako lažje načrtovali svojo karierno pot. Poseben poudarek je spodbujanje socialne podjetništva z družbenim učinkom, ki hkrati rešuje probleme lokalne skupnosti. Metode dela bomo preizkusili v praksi pri mladih, ki so stari od 18 do 30 let in izhajajo iz ranljive ciljne skupine in hkrati usposobili mladinske delavce za delo z njimi.

V projektu se bomo spoznali s petimi metodami, se jih naučili in jih preizkusili v praksi pri delu z mladimi:

 • Metoda British drama
 • Izobraževanje s pomočjo konj (HAE)
 • Uporaba Transakcijske analize pri delu z mladimi
 • Kreativna metoda
 • Sedem korakov analize vizualnih podob

Z metodami bomo razvijali:

 • Medosebne spretnosti, komunikacijske sposobnosti, samozavest, timsko delo pri mladih
 • Izmenjava izkušenj in praks dela mladinskih delavcev
 • Razvijanje inovativnih metod poučevanja
 • Osebni razvoj mladinskih delavcev
 • Spodbujanje socialnega podjetništva z družbenim učinkom
 • Vzpostavitev baze, kjer bodo metode dela in orodja na voljo tudi drugim.

Skupno bomo izvedli štiri usposabljanja (na Poljskem, v Sloveniji, na Portugalskem in na Madžarskem).

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Opis celotnega projekta VIAME

Opisi posameznih metod z navodili za izvedbo

Aktualni dogodki

Tretja mobilnost v Portu

Tretja mobilnost v Portu

MOBILNOST NA PORTUGALSKEM 25.6. – 1.7.2017 »COLLABORATIVE CREATIVE APPROACH« Na mobilnosti na Portugalskem smo se posvetili ustvarjalnemu mišljenju in uporabi kreativnosti pri delu z mladimi. Izobraževanje je potekalo na Univerzi v Portu. Prvi dan smo si ogledali...

Druga mobilnost v Radovljici

Druga mobilnost v Radovljici

V tednu med 12.2. in 18.2.2017 se je v Radovljici odvijala druga mobilnost v okviru Erasmus+ projekta VIA-ME, kjer smo gostili kolege iz Madžarske, Portugalske in Poljske. Pokazali smo jim naše metode dela z mladimi in predstavili transakcijsko analizo. Preživeli smo...

Galerija

Druga mobilnost, 4. dan

Druga mobilnost, 4. dan

Četrtek smo cel dan preživeli na PUM-O, kjer smo se vključili v vsakdanje dogajanje. Na PUM-O so oblikovali 4 delavnice, ki se nanašajo na njihovo sedanje delo, udeleženci izmenjave pa so lahko med delavnicami krožili. delavnica: Šivanje lutk z upokojenkami za...

Druga mobilnost, 3. dan

Druga mobilnost, 3. dan

Tretji dan smo znova preživeli na ljudski univerzi ob spoznavanju transakcijske analize. Poleg teorije, smo veliko delali tudi na praktičnih primerih in igrah vlog, da smo si različne tipe transakcij še lažje predstavljali in jih razumeli. Po kosilu smo po državah...

Druga mobilnost, 2. dan

Druga mobilnost, 2. dan

V torek, 14.2.2017, smo se z vlakom odpravili v Ljubljano na Zavod BOB, kjer delujejo na področju neformalnega izobraževanja, mladinskega uličnega dela, kulturnih dejavnosti, socialnega podjetništva in zagotavljanja aktivne udeležbe mladih v družbenem dogajanju....

Dostopnost