Računalnikar

Računalnikar

 

 

Predmet Avtor/-ica
gradiv
Gradiva Vprašanja Testi
Slovenščina Barbara Troha

gradivo

slovenscina_knjizevnost

zaključni izpit

skupaj z vajami v gradivu

v gradivu

3. letnik

Matematika Nataša Pfajfar

matematika 1

matematika 2

matematika 3

Angleščina Nataša Černe

ang 1

ang 2

ang 3

Umetnost Anja Bunderla UMETNOST, SPI
Naravoslovje Nataša Primšar Kristan gradiva
Družboslovje
Zgodovina Adrijan Džudžar

zgodovina_1

zgodovina_2

v gradivu
Geografija Adrijan Džudžar

geografija_1

geografija_2a

geografija_2b

v gradivu
Družbena ureditev Adrijan Džudžar druzbena_ureditev
MODULI
OK- Reševanje konfliktov  Natalija Brumen v gradivu