Tehnik računalništva

Tehnik računalništva – 1., 2., 3., 4. letnik

 

Predmet Učitelj Gradiva Vprašanja Testi
Slovenščina
Matematika Goran Vujovič
Angleščina Jana Kunčič
Umetnost Anja Bunderla UMETNOST SSI
Zgodovina
Geografija Petra Ravnihar
Sociologija Adrian Džurdžar
Psihologija Marijana Odorčič
Kemija Nataša Kristan Primšar
Biologija Nataša Kristan Primšar
Športna vzgoja
MODULI
STROKOVNI MODULI

 

Dodatna gradiva so še na naslednjih spletnih straneh:

SLOVENŠČINA

http://gradiva.txt.si/slovenscina/

STROKOVNI MODULI

http://colos1.fri.uni-lj.si/ERI/index.html

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/rac/01_datoteka.html

http://erid.tsckr.si/