Gastronomski turistični tehnik

 

Gastronomski turistični tehnik – 1., 2., 3., 4. letnik

 

Predmet Učitelj Gradiva Vprašanja Testi
Slovenščina
Matematika Goran Vujovič
Angleščina Jana Kunčič
Nemščina Mateja Žnidaršič
Umetnost Anja Bunderla UMETNOST SSI
Zgodovina
Geografija Petra Ravnihar
Sociologija Adrian Džurdžar
Psihologija Marijana Odorčič
Kemija Nataša Kristan Primšar
Biologija Nataša Kristan Primšar
Športna vzgoja
MODULI
STROKOVNI MODULI
M1 OSNOVE GOSTINSTVA IN TURIZMA Katja Eler M1 osnove gostinstva in turizma
M2 PODJETNIŠTVO IN ZAKONODAJO Lidija Perše  M2 podjetnistvo
POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN IKT Lidija Perše  M3 poslovno komuniciranje in ITK, celotnno gradivo
Poslovno komuniciranje
IKT
M4 NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA Vanja Zuljan M4 naravna in kulturna dediscina
M5 TURISTIČNO SPREMLJANJE IN VODENJE Vanja Zuljan M5 turisticno spremljanje in vodenje
M10 SVETOVANJE IN PRODAJA TURISTIČNIH PROIZVODOV Anita Cizel M10 svetovanje in prodaja turisticnih proizvodov
M11 OBDELAVA TURISTIČNIH INFORMACIJ Lidija Perše

M11 obdelava turisticnih informacij

vaje

M12 HOTELSKA IN RECEPTORSKA DELA Anita Cizel
M17 ANIMACIJA Anita Cizel

M17 animacija

M17 animacija1

M18 ORGANIZACIJA TURISTIČNIH STORTEV Lidija Perše  M18 organizacija turisticnih aranzmajev  izpitna vprašanja M 18
OK INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE  OK informacijsko opismenjevanje lur
PODJETNIŠTVO Lidija Perše  OK podjetnistvo
OK STROKOVNA TERMINOLOGIJA TJ- ITALIJANŠČINA Miha Guzelj

 

 

corso di lingua e civilta italiana_libri dei testi_celota

corso di lingua e civilta italiana_libro degli esercizi_celota

 

corso di lingua e civilta italiana_ libri dei testi_I

corso di lingua e civilta italiana_ libri dei testi_II

corso di lingua e civilta italiana_ libri dei testi_III

corso di lingua e civilta italiana_libri degli esercizi _test I

corso di lingua e civilta italiana_libri degli esercizi_test II

corso di lingua e civilta italiana_libro degli esercizi_III

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V ŠOLI Katja Praprotnik
PRAKTIČNI POUK
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
INTERESNE DEJAVNOSTI