Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik – 1., 2., 3., 4. letnik

 

PredmetUčiteljGradivaVprašanjaTesti
Slovenščina
MatematikaGoran Vujovič
AngleščinaJana Kunčič
NemščinaMateja Žnidaršič
UmetnostAnja Bunderla
Zgodovina
GeografijaPetra Ravnihar
SociologijaAdrian Džurdžar
Psihologija
KemijaNataša Kristan Primšar
BiologijaNataša Kristan Primšar
Športna vzgoja
MODULI
STROKOVNI MODULI
M1 POSLOVNI PROJEKTINataša Pfajfar
sklop1 Projektno deloNataša PfajfarM1 sklop1 projektno delo
sklop2 Informacijska komunikacijska tehnologijaNataša PfajfarM1 sklop2 inf.kom.tehnologije-vaje
M2 POSLOVANJE
PODJETIJ
Nataša Pfajfar
sklop1 Trženje

M2 sklop1 trzenje

sklop2 Menedžement

M2 sklop2 menedzment

M2 sklop2 katalog

M3 EKONOMIKA
POSLOVANJA
Nataša Pfajfar
sklop1 Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov

M3 sklop 1 poslovna matematika

sklop2 Ekonomika podjetja

M3 sklop2 ekonomika podjetja resitve

M3 sklop2 ekonomika podjetja brez resitev

 
sklop3 Temeljne računovodske informacijeNataša Pfajfar

M3 sklop3 temeljne računovodske informacije

 
M4 SODOBNO GOSPODARSTVONataša Pfajfar  
sklop1 Razvoj in delovanje gospodarstvaNataša Pfajfar

M4 sklop1 razvoj in delovanje gospodarstva

sklop2 Gospodarske dejavnostiNataša Pfajfar

M4 sklop2 gospodarske dejavnosti

sklop3 Temelji pravne kultureNataša Pfajfar

M4 sklop3 temelji pravne kulture

 
sklop4 Pravnoorganizacijski vidiki poslovanjaNataša Pfajfar

M4 sklop4 pravnoorganizacijski vidiki poslovanja

 
M5 FINANČNO POSLOVANJENataša Pfajfar  
sklop1 Finančni trgi in ustanoveNataša Pfajfar 
sklop2 Plačilni promet in poslovanje z gotovinoNataša Pfajfar  
sklop3 Prodaja finančnih storitevNataša Pfajfar 
M6 MATERIALNO
KNJIGOVODSTVO
Nataša Pfajfar  
sklop1 Denarno poslovanjeNataša Pfajfar

M6 sklop1 denarno poslovanje

 

sklop2 Evidentiranje blaga in storitevNataša Pfajfar

M6 sklop2 evidentiranje blaga in storitev

M6 sklop2 vaje evidentiranje_blaga

 
sklop3 Računovodenje proizvodnjeNataša Pfajfar

M6 sklop3 racunovodenje proizvodnje

unisvet gradiva

M7 KOMERCIALNO POSLOVANJE- OCENANataša Pfajfar 
sklop1 Nabava in prodaja

M7 sklop1 nabava in prodaja

sklop2 Tržno komuniciranje

M7 sklop2 trzno komuniciranje

sklop3 Razvrščanje blagaM7 sklop3 razvrscanje blaga
M8 UPRAVNO
ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
Nataša Pfajfar
sklop1 Upravno poslovanjeNataša PfajfarM8 sklop1 upravno poslovanje
sklop2 Administrativno poslovanjeM8 sklop2 administrativno poslovanje
M12 FINANČNO
KNJIGOVODSTVO
Nataša Pfajfar
sklop1 Obračun plač

M12 finančno knjigovodstvo sklop1 obracun plac

sklop2 Osnovna sredstva in drobni inventarM12 sklop2 osnovna sredstva in drobni inventar 
sklop3 Pokritje stroškov in prag rentabilnosti

M12 NALOGA PRI MODULU FINANČNO KNJIGOVODSTVO

 
M13 NEPOSREDNO TRŽENJENataša Pfajfar
sklop1 Administrativno – komunikacijska delaNeposredno trzenje 2_Administrativno_kom_dela 
sklop2 Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev 
sklop3 Tržno informacijski sistemiM13 neposredno trzenje 
Odprti korikulum  
OK PodjetništvoNataša Pfajfar

OK POSLOVNI NACRT

 
OK Informacijsko opismenjevanjeDamjan Mašič  

Dostopnost