Ekonomski tehnik PTI

Ekonomski tehnik PTI – 1., 2. letnik

 

PredmetUčiteljGradivaVprašanjaTesti
SlovenščinaBarbara Troha
MatematikaGoran Vujovič
AngleščinaJana Kunčič
NemščinaMateja Žnidaršič
UmetnostAnja Bunderla
Zgodovina Mateja Žnidaršič
GeografijaPetra Ravnihar
SociologijaAdrian Džurdžar
PsihologijaMarijana Odorčič
KemijaNataša Kristan Primšar
BiologijaNataša Kristan Primšar
Športna vzgoja
MODULI
STROKOVNI MODULI
M1 Projekti in poslovanje podjetjaNataša Pfajfar
sklop1 Projektno deloNataša PfajfarM1 sklop1 projektno delo
sklop2 MenedžmentNataša Pfajfar

M1 sklop2 menedžment

M1 sklop2 katalog

sklop3 Informacijska komunikacijska tehnologijaNataša PfajfarM1 sklop3 inf. kom tehnologija
M2 DELOVANJE GOSPODARSTVA IN EKONOMIKA POSLOVANJANataša Pfajfar
sklop1 Razvoj in delovanje gospodarstva

M2 sklop1 rdg

 

M2 sklop1 vprasanja

M2 sklop1 tabela

sklop2 Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov

M2 sklop2 pos rac in stat ana pojavov

sklop3 ekonomika podjetja

M3 sklop3 ekonomika podjetja brez resitev

M2 sklop3 ekono. podjetja z res

M3 FINANČNO POSLOVANJENataša Pfajfar
sklop1 Finančni trgi in ustanoveM3 sklop1
sklop2 Plačilni promet in poslovanje z gotovino
sklop3 Prodaja finančnih storitev

M3 sklop3_4

M3 sklop3_2

M3 sklop3_3

M4 MATERIALNO KNJIGOVODSTVO
sklop1 Denarno poslovanje

M4 sklop1

M4 sklop1 priloge

 

sklop2 Evidentiranje blaga in storitev

M4 sklop2

M4 sklop2 vaje evidentiranje_blaga

sklop3 Računovodenje proizvodnje

M4 sklop3

  M4 seminarska naloga
 M5 Komercialno poslovanje
sklop1 Nabava in prodaja

M5 sklop1

sklop2 Tržno komuniciranje

M5 sklop2

sklop3 Razvrščanje blagaM5 sklop3
M10 Finančno knjigovodstvo
sklop1 Obračun plač

M10 sklop1

 seminarska naloga financno knjigovodstvo
sklop2 Osnovna sredstva in drobni inventarM10 sklop2
sklop3 Pokritje stroškov in prag rentabilnosti

M10 sklop3

M11 Neposredno trženje

M11 gradivo predavanj

sklop1 Administrativno komunikacijska delaM11 sklop1
sklop2 Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev

M11 skop2

sklop3 Tržnoinformacijski sistemi
OK Obdelava podatkov z računalniškimi programi
OK Podjetništvo

OK POSLOVNI NACRT

Praktični pouk
Praktično uspodabljanje z delom
Interesne dejavnosti

Dostopnost