Administrator

Administrator 1., 2., 3. letnik

 

Predmet Avtor/-ica
gradiv
Gradiva Vprašanja Testi
Slovenščina Barbara Troha

gradivo _ 3 letni program

slovenscina_knjizevnost

zaključni izpit

skupaj z vajami v gradivu

v gradivu

3. letnik

Matematika Nataša Pfajfar

matematika 1

matematika 2

matematika 3

Angleščina Nataša Černe

ang 1

ang 2

ang 3

Umetnost Anja Bunderla UMETNOST, SPI
Naravoslovje Nataša Primšar Kristan gradiva
Družboslovje
Zgodovina Adrijan Džudžar

zgodovina_1

zgodovina_2

v gradivu
Geografija Adrijan Džudžar

geografija_1

geografija_2a

geografija_2b

v gradivu
Družbena ureditev Adrijan Džudžar druzbena_ureditev
M1 TEMELJI GOSPODARSTVA
Gospodarske dejavnosti Natalija Majes

M1 – temelji gospodarstva

(gradivo obsega vse sklope)

Temelji pravne pravne kulture Natalija Majes skripta
Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja Natalija Majes skripta
M2 ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
Pisarniško poslovanje Lidija Perše

sklop1

Administrativno POSLOVANJE_- uni svet

Knjigovodstvo Lidija Perše

M2 2 sklop knjigovodstvo Lidija Perše

Knjigovodstvo – unisvet

M3 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN STROJEPISJE
Osnove računalništva Lidija Perše M3 sklop 1 poslovno komuniciranje
Strojepisje in obdelava besedil Lidija Perše

internetna stran

http://www.typingstudy.com/

M4 UPRAVNI POSTOPEK
Priprava dokumentov splošnega upravnega postopka Nataša Pfajfar

M4-upravni postopek

(gradivo celotno)

Uporaba poslovnega bontona Nataša Pfajfar M4 2 sklop uporaba poslovnega bontona
M5 KOMUNICIRANJE
Poslovno in elektronsko komuniciranje Lidija Perše M5 sklop 1 poslovno in elektronsko komuniciranje
M6 TAJNIŠKA OPRAVILA
Pisarniško tehnično delo Lidija Perše M6 1.sklop  tajniska opravila
Hitrostno tipkanje Lidija Perše  http://www.typingstudy.com/
M7 TRŽENJE V SODOBNEM PODJETJU
Trženje Natalija Majes M7 trzenje v sodobnem podjetju
Trženje na spletnih straneh Natalija Majes M7 trzenje v sodobnem podjetju
M8 ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV
Priprava statističnih in računovodskih podatkov  Nataša Pfajfar M8 sklop 1 priprava statisticnih in računovodskih podatkov
Obdelava podatkov z računalniškimi programi  Nataša Pfajfar
M9 PRAVO
Delovno pravo  Nataša Pfajfar M9 – PRAVO vsi sklopi
Uporaba splošnega upravnega postopka Nataša Pfajfar M9 – PRAVO vsi sklopi
Izpolnjevanje predlog pogodb Nataša Pfajfar M9 – PRAVO vsi sklopi
OK Podjetništvo Natalija Majes skripta
OK Informacijsko Opismenjevanje Damjan Mašič
OK Reševanje konfliktov Natalija Brumen resevanje_konflliktov
Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk Natalija Majes
Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti