Trgovec

 

Trgovec 1., 2., 3. letnik

 

Predmet Avtor/-ica
gradiv
Gradiva Vprašanja Testi
Slovenščina Barbara Troha skupaj z vajami v gradivu

v gradivu

3. letnik

Matematika Nataša Pfajfar
Angleščina Nataša Černe
Umetnost Anja Bunderla
Naravoslovje Nataša Primšar Kristan
Družboslovje
Zgodovina Adrijan Džudžar v gradivu
Geografija Adrijan Džudžar v gradivu
Družbena ureditev Adrijan Džudžar
MODULI
M1 TEMELJI GOSPODARSTVA
Gospodarske dejavnost Natalija Majes

M1 sklop 1 gospodarske dejavnosti

unisvet gradivo

Temelji pravne pravne kulture Natalija Majes M1 sklop2 temelji pravne kulture
Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja Natalija Majes M1  sklop3 pravnoorganizacijski vidiki poslovanje
M2 POSLOVANJE TRGOVSKEGA  PODJETJA
Poslovno računstvo Nataša Pfajfar

M1 sklop 1 poslovno računstvo

unisvet gradivo

 konzultacije

test

izpit_primer

izpit trgovec_2

Poslovanje trgovskega podjetja Nataša Pfajfar

M2 – sklop2 poslovanje trgovskega podjetja

unisvet gradivo

M2_pril_4__dobav

M2_pril_5 racun

M2_narocil_učna pod

M2_NAVODILA ZA IZDELAVO SEMINARSKE NALOGE

Informacijskega komunikacijskega tehnologija Nataša Pfajfar

M2 sklop3 inf. kom. tehnologija

M2 sklop3 informacijska komunikacijska tehnologija dodatno gradivo

M3 PRODAJA BLAGA
Poznavanje blaga Nataša Kristan Primšar M3_sklop1 poznavanje blaga
Prodajni proces Natalija Majes

M3 sklop2 prodajni proces

unisvet gradivo

Psihologija prodaje Natalija Majes

M3. sklop3 psihologija prodaje

unisvet gradivo

M4 UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO ŽIVILA
Poznavanje živil Nataša Kristan M4 sklop1_poznavanje_zivil
Prodaja živil Natalija Majes M4 sklop 2_ prodaja zivil
M5 UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPNO TEHNIKO
Poznavanje tehničnega blaga Nataša Primšar Kristan M5 sklop1 poznavanje tehnicnega blaga
Prodaja tehničnega blaga Natalija Majes M5 sklop2  prodaja tehnicnega blaga
M6 UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO TEKSTILIJ IN DROGERIJSKIH IZDELKOV
Poznavanje tekstilij in drogerijskih izdelkov Nataša Primšar Kristan M6_sklop1 poznavanje tekst. in drogerijskih izd.
prodaja tekstilij in dorgerijskih izdelkov Natalija Majes M6 sklop2 prodaja tekst. in drogerijsskih izd.
OK Podjetništvo Natalija Majes PODJETNIŠTVO
OK Informacijsko Opismenjevanje Damjan Mašič informacijska komunikacijska tehnologija

excel_vaje

word_vaje

OK Reševanje konfliktov Natalija Brumen resevanje_konflliktov
Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti